W dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu wykorzystania programu PLAN w dokumentacji zdarzeń drogowych. W szkoleniu udział wzięło 14 wykładowców prowadzących zajęcia w ramach kursów szkolenia zawodowego dla policjantów. W czasie prowadzonych w formie warsztatów zajęć Uczestnicy zapoznali się z możliwościami PLANu, sposobami jego wykorzystania w praktyce oraz ćwiczyli sporządzanie szkiców sytuacyjnych z uwzględnieniem wymagań i zakresu danych niezbędnych do prowadzenia analiz i rekonstrukcji przebiegu wypadku. Dodatkowo uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi technologiami pomiarowymi 3D w postaci stacjonarnego skanera laserowego firmy FARO oraz systemu mapowania 3D CYBID eSURV stanowiącymi źródło precyzyjnych danych cyfrowych dla sporządzanych szkiców. Przeprowadzone szkolenie oceniamy bardzo pozytywnie i wierzymy, że  pozyskana przez Uczestników wiedza, przekazana później szkolonym w SP Katowice funkcjonariuszom przełoży się na efekty w postaci precyzyjnej dokumentacji powypadkowej. Szkoła została wyposażona w licencje na program PLAN, co pozwala na przeprowadzenie kursów z wykorzystaniem tego programu.