Podpisaliśmy umowę na dostawę i wdrożenie komponentów dedykowanych  pomiarom i dokumentacji miejsc wypadków drogowych.  Jest to jedno z zadań realizowanego  w ramach prowadzonego przez  Komendę Wojewódzką w Katowicach projektu „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa” .

W ramach umowy dostarczymy: systemy mapowania 3D eSURV, system skanowania 3D oparty na naziemnym skanerze laserowym 3D FARO FOCUS S150 oraz nasze programy PLAN (dla wybranych stanowisk V-SIM i PHOTORECT) umożliwiające opracowanie cyfrowych szkiców sytuacyjnych, wizualizacji 3D, symulacji przebiegu zdarzenia oraz wykorzystanie fotogrametrii.  Zadanie zostanie zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku, a wdrożenie obejmie wszystkie podległe jednostki garnizonu śląskiego. Oprócz dostawy sprzętu i oprogramowania, przeprowadzimy cykl szkoleń dla kilkuset funkcjonariuszy sekcji wypadkowych.

W ramach projektu wykonane zostaną również prace związane z integracją systemu z wdrażaną w równolegle przez firmę WASKO SA platformą programową i infrastrukturą serwerową.
To pierwsze wdrożenie systemu zapewniające cyfryzację dokumentacji powypadkowej w skali całego województwa, pracujemy intensywnie, aby to przedsięwzięcie zakończyło się pełnym sukcesem i stanowiło przykład dla innych jednostek.