W marcu uruchamiamy kolejną edycję Szkoleń z zakresu wykorzystania programów CYBID i AGISOFT w dokumentacji i rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Zachęcamy do zapoznania się z Harmonogramem zamieszczonym poniżej:

1. Podstawy analizy czasowo przestrzennej.
Program: TITAN 2.0
Termin: 08.03.2019
2. Tworzenie modeli 3D na bazie zdjęć.
Program: AGISOFT PHOTOSCAN
Termin: 14-15.03.2019
3. Analiza czasowo-przestrzenna z elementami budowy środowiska ruchu oraz animacji ruchu.
Programy: PLAN 4.0, V-SIM 4.0, TITAN 2.0
Termin: 21–22.03.2019
4. Symulacje ruchu i zderzeń pojazdów. (Szkolenie bazowe)
Programy: V- SIM 4.0
Termin: 28-29.03.2019
5. Analiza zderzeń i metody optymalizacji.
Program: V-SIM 4.0
Termin: 04-05.04.2019
6. Układ napędowy, dane cyfrowe (tachograf, rejestratory parametrów ruchu).
Program: V-SIM 4.0
Termin: 08-09.04.2019
7. Symulacje ruchu i zderzeń pojazdów. (Szkolenie rozszerzone)
Program: V-SIM 4.0
Termin: 11-12.04.2019

Programy szkoleń oraz dodatkowe informacje zamieszczone w zakładce Szkolenia