W dniach 7-8 czerwca 2019 roku uczestniczyliśmy w X Konferencji Rzeczoznawców certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej. Tegoroczna konferencja odbyła się we Wrocławiu na terenie Politechniki Wrocławskiej. Tematyka konferencji i wygłoszonych referatów dotyczyła między innymi zagadnień badań pojazdów hybrydowych i elektrycznych, śladów elektronicznych, kosztorysowania szkód komunikacyjnych itd. Wśród wygłoszonych referatów nie zabrakło też naszego. W wystąpieniu zatytułowanym „Metody fotogrametryczne w dokumentacji zdarzeń drogowych” prezentowaliśmy zalety tej ekonomicznej i łatwej do zastosowania do dokumentacji zdarzeń techniki opartej na zdjęciach. Zaprezentowane zostały przykłady wykonanych przy wykorzystaniu naszego oprogramowania ortoplanów miejsca zdarzenia oraz przygotowane na bazie zdjęć modele 3D uszkodzeń pojazdów.

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z zapleczem badawczym Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Zwiedzanie kompleksu GEO-3EMgdzie znajdują się: Laboratorium Badań i Eksploatacji Pojazdów, Laboratorium Dynamiki i Bezpieczeństwa, Laboratorium Mechatroniki i Inspekcji Cieplnej Pojazdów pozwoliło obejrzeć nowoczesny sprzęt  jaki został  zakupiony do w/w Laboratoriów. Było nam bardzo miło zobaczyć w funkcjonującym już Laboratorium sprzęt jaki dostarczyła między innymi nasza firma tj. aparturę pomiarową V-BOX i głowice pomiarowe firmy Kistler.