Z dniem 19.02.2019r. nasza firma została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00041/2019. RISy są prowadzone przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Firmy znajdujące się w Rejestrze mogą realizować szkolenia  finansowane ze środków publicznych takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Uzyskanie wpisu jest potwierdzeniem wartości merytorycznej naszych szkoleń.