WERSJE DEMONSTRACYJNE I INSTRUKCJE 

V-SIM

Symulacja ruchu i zderzeń pojazdów samochodowych

PLAN

Sporządzanie planów i szkiców  sytuacyjnych oraz wizualizacji 3D z miejsc zdarzeń drogowych

SLIBAR+

Analiza zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i jednośladów

TITAN

Czasowo-przestrzenna analiza ruchu

CRIME PLAN

Sporządzanie planów i szkiców sytuacyjnych oraz wizualizacji 3D zdarzeń kryminalnych

CRIME SIM

Sporządzanie wielowariantowych animacji i wizualizacji 3D przebiegu zdarzeń kryminalnych

PHOTORECT

Fotogrametryczne przekszatałcanie zdjęć z miejsc zdarzeń

AUTOVIEW

Biblioteka sylwetek samochodów 2D w rzutach 

GRAPHLOG

Wspomaganie badania pisma ręcznego

LABEL

Projektowanie wydruku etykiet z kodami kreskowymi

CARD

Projektowanie, personalizacja i wydruk kart plastikowych

TACHOREADER

Analiza danych z zapisu techografów cyfrowych

CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.
0