Szkolenia

Udział w naszych szkoleniach zapewnia zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Szkolenia są prowadzone m.in. w formie warsztatów komputerowych, zajęć terenowych, wykładów. Odwołujemy się do rzeczywistych przykładów dopasowanych do doświadczeń Uczestników. Główny cel szkoleń zakłada zapoznanie z możliwościami oferowanych Programów i Systemów Pomiarowych oraz sposobami prawidłowego, a przez co efektywnego ich wykorzystania w dokumentacji i rekonstrukcji zdarzeń.

Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie możliwości programów i utrwalenie właściwej metodyki pracy, usprawnienie obsługi i sposób interpretacji uzyskiwanych wyników. Praktyczne zagadnienia uzupełniane są wykładami teoretycznymi mającymi na celu przybliżenie zależności i mechanizmów wykorzystanych w programach.
Przygotowaną przez nas ofertę szkoleniową kierujemy przede wszystkim do osób zajmujących się dokumentacją i rekonstrukcją zdarzeń drogowych, tj. Biegłych Sądowych oraz Specjalistów z wymienionego zakresu.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest opłacenie kosztów uczestnictwa. Koszty szkolenia zawierają: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (-y), uroczystą kolację (przy szkoleniu dwudniowym), zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@cyborgidea.com.pl
UWAGA! Wymagane jest posiadanie własnego komputera przenośnego z zainstalowanym odpowiednim programem. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość udostępnienia wersji szkoleniowych wymaganych programów oraz laptopa.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia jeśli liczba uczestników nie przekroczy 10 osób.

Szczegółowe warunki uczestnictwa

Szkolenia odbędą się w Krakowie, w sali konferencyjnej hotelu ORIENT http://geovita.pl/hotel-orient/

Dla osób, które chciałyby skorzystać z usług hotelowych w miejscu gdzie odbywać będzie się szkolenie, wynegocjowaliśmy preferencyjne warunki:

 • nocleg w pokoju 1-osobowym: 170 zł (cena obejmuje śniadanie)
 • nocleg w pokoju 2-osobowym: 200zł (cena obejmuje śniadanie)
 • w cenie pobytu także parking oraz dostęp do wi-fi
  W celu rezerwacji należy kontaktować się bezpośrednio z Recepcją Hotelu pod nr tel. 12 646 91 00 lub 12 646 92 22 (z zaznaczeniem „Cybid – szkolenie”).
  W imieniu Hotelu Orient, prosimy o potwierdzenie ewentualnej rezerwacji pokoju najpóźniej 7 dni przed datą przyjazdu.
 • Szkolenia odbywają się w sesjach jedno- lub dwudniowych. Jedna sesja to 8 godzin lekcyjnych. Pracujemy w grupach maksymalnie 15 osobowych. Standardowo szkolenia odbywają się w środy, czwartki i piątki.
  Zapewniamy drukowane materiały zawierające najważniejsze treści przekazane podczas zajęć.
  Prowadzący sprawdza postępy Uczestników poprzez weryfikację poprawności wykonanych zadań. W ostatniej części szkolenia Uczestnicy proszeni są o rozwiązanie zadania odnoszącego się do zdobytej wiedzy, a także wypełnienie ankiety satysfakcji.
  Po zakończeniu zajęć Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

  Istotną rolę  w procesie tworzenia programów szkoleniowych odgrywają opinie i sugestie osób, które biorą w nich udział. Dla lepszego poznania i zrozumienia potrzeb Uczestników powstała Ankieta Satysfakcji, w której każdy Uczestnik wyraża opinię o zrealizowanym szkoleniu.

  „Szkolenie prowadzone zgodnie z programem, czytelnie, tempo dopasowane do słuchaczy.”
  „Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i z bardzo dobrym doborem tematyki.”
  „Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Prowadzący jasno wyjaśnił aspekty i nowości programu.”
  „Szkolenie spełnia moje oczekiwania w pełnym zakresie.”
  „ Za każdym razem szkolenie przygotowane na wysokim poziomie, prowadzący wyjątkowo pomocny.”
  „Bez uwag – jak zwykle na bardzo wysokim poziomie.”

  Zajmujemy się realizacją szkoleń od wielu lat. Staramy się, by współpraca przebiegała zawsze w sposób spełniający oczekiwania Uczestników, a realizowany program był dopasowany do Ich możliwości. Zapraszamy do zapoznania się z Referencjami.
  Jeśli Szkolenie nie spełniło Państwa oczekiwań, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@cyborgidea.com.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. Forma rekompensaty jest każdorazowo uzgadniana z Klientem.
  Zależy nam na zadowoleniu oraz dobrej opinii wśród Klientów, dlatego chętnie zapoznamy się z Państwa sugestiami.

  Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości szkoleń. Do każdej sesji szkoleniowej nasi Trenerzy opracowują szczegółowy program, tak by jak najlepiej dopasować zakres wiedzy do oczekiwań i potrzeb Uczestników.
  Wiedza naszych Trenerów została wielokrotnie doceniona, świadczą o tym zaproszenia do udziału
  w wielu Konferencjach oraz Sympozjach Naukowych, m.in:
  Nowoczesne technologie wspomagające odtworzenie wyglądu miejsca zdarzenia (Warszawa 2016).
  Policyjne Archiwa X (Łódź 2016).
  VIII KONFERENCJA Rzeczoznawców certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej (Wrocław 2017).
  Kryminalistyka – Nauka, Nowoczesne Technologie (Kraków 2017).
  Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych (Zakopane 2017)

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Szkolenia realizowane przez naszą firmę mogą być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać środki, należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności. Szczegółowy plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sprawdzić na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (więcej informacji pod adresem: http://www.gupkrakow.pl/fundusz-szkoleniowy).

  O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy
  o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy
  o pracę. Osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika nie jest pracodawcą (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

  Baza Usług Rozwojowych (BUR)

  Firma CYBID świadczy swoje usługi także poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR), co umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania w wysokości do 80% na wszystkie szkolenia. Dzięki wielu możliwościom stwarzanym przez portal BUR przedsiębiorcy mają szansę znaleźć ofertę dopasowaną do aktualnych potrzeb. Usługa, której ma dotyczyć wsparcie powinna łączyć się z celami rozwojowymi przedsiębiorstwa, a zatem powinna służyć podniesieniu kompetencji zatrudnionych pracowników. Oferowane w Bazie usługi szkoleniowe świadczone przez firmę CYBID charakteryzują się najwyższa jakością, co potwierdza zdobyty Certyfikat Jakości MSUES 2.0. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Program nie dotyczy województwa pomorskiego.

  W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

  1. Znajdź w Bazie szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom z oferty firmy CYBID (przeglądanie ofert nie wymaga Logowania).
  2. Skontaktuj się z Operatorem na terenie swojego województwa (lista Operatorów dla poszczególnych województw), by złożyć wniosek o dofinansowanie wskazanego szkolenia. Wyboru odpowiedniej usługi dokonuje się zawsze za pośrednictwem Bazy, w której znajdują się usługi z całego kraju.
  3. Po otrzymaniu numeru „ID wsparcia” oraz podpisaniu umowy zapisz się na szkolenie realizowane przez firmę CYBID poprzez Bazę Usług Rozwojowych (link bezpośrednio do strony z naszymi szkoleniami).
  4. Zrealizuj szkolenie.
  5. Oceń szkolenie.
  6. Opłać fakturę.
  7. Ponownie skontaktuj się z Operatorem, by otrzymać refundację.

   

  Dodatkowe informacje dostępne pod adresami:

  Oferta szkoleniowa

  Proponowane przez nas szkolenia obejmują pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi programów V-SIM, PLAN, TITAN, SLIBAR, AGISOFT PHOTOSCAN oraz PHOTORECT. Realizujemy również szkolenia dopasowane  do indywidualnych potrzeb Klienta.
  Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem biuro@cyborgidea.com.pl

  Podstawy analizy czasowo-przestrzennej

  Cel szkolenia: Uzyskanie umiejętności sporządzania analizy czasowo-przestrzennej z wykorzystaniem programu TITAN 2.0

  Podczas szkolenia Uczestnicy zdobywają umiejętności:
  – wykonania analizy czasowo-przestrzennej (np. potrącenie pieszego),
  – przeprowadzenia analizy zgodnie z chronologią zdarzeń i przeciwnie do chronologii zdarzeń (rekonstrukcja),
  – sporządzania wielowariantowej analizy z uwzględnieniem zakresu zmian parametrów stanu i rodzaju nawierzchni,
  – generowania wykresu analizy czasowo – przestrzennej.

  Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

  Analiza zderzeń i metody optymalizacji

  Cel szkolenia: Zapoznanie z modelami zderzeń zastosowanymi w programie V-SIM 4.0 (model klasyczny Kudlicha-Slibara, model siłowy)

  Podczas szkolenia Uczestnicy poznają:
  – sposób analizy zderzeń z wykorzystaniem impulsowego modelu zderzenia (obiekty kinematyczne),
  – sposób analizy zderzeń z wykorzystaniem siłowego modelu zderzenia (obiekty dynamiczne),
  – parametry zderzeń (ETD, AEES, współczynnik tarcie, itp.),
  – wykorzystanie modułu optymalizacji w analizie ruchu i zderzeń pojazdów.

  Czas trwania szkolenia: 2 dni (2 x 8 godzin lekcyjnych)

  Symulacje ruchu i zderzeń pojazdów Szkolenie bazowe

  Cel szkolenia: Poznanie podstaw tworzenia środowiska ruchu, symulacji ruchu, zderzeń pojazdów w programie V-SIM 4.0

  Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą umiejętności:
  – wykonywania symulacji ruchu pojazdu z uwzględnieniem typowych zadań realizowanych w trakcie ruchu (hamowanie, skręt, zmiana biegu, itp.),
  – ruchu pojazdu po złożonym torze (uproszczony model kierowcy).

  Czas trwania szkolenia: 2 dni (2 x 8 godzin lekcyjnych)

  Symulacje ruchu i zderzeń pojazdów Szkolenie rozszerzone

  Cel szkolenia: Zapoznanie się i opanowanie zaawansowanych funkcji programu V-SIM 4.0 związanych z tworzeniem złożonego środowiska ruchu (zmienne pochylenie podłużne i poprzeczne drogi, łuki poziome i pionowe) oraz wykorzystaniem złożonego środowiska ruchu i procesu optymalizacji wybranych parametrów w symulacji ruchu i zderzeń pojazdów

  Podczas szkolenia Uczestnicy zdobywają umiejętności:
  – projektowania zaawansowanego środowiska ruchu z uwzględnieniem złożonej topografii terenu (skarpy, łuki pionowe/poziome, itp.),
  – symulacji ruchu i zderzeń pojazdów z uwzględnieniem złożonego środowiska ruchu oraz optymalizacji wybranych parametrów ruchu i zderzeń pojazdów,
  – analizy wpływu wybranych parametrów środowiska ruchu na przebieg symulacji ruchu pojazdu (pochylenia wzdłużne, poprzeczne na łuku).

  Czas trwania szkolenia: 2 dni (2 x 8 godzin lekcyjnych)

  Układ napędowy, dane cyfrowe (tachograf, rejestratory parametrów ruchu)

  Cele szkolenia:
  – Szczegółowe zapoznanie z budową oraz strukturami układu napędowego zastosowanego w programie V-SIM 4.0
  – Zapoznanie z możliwościami wykorzystania danych cyfrowych (tachograf, rejestratory CDR) w symulacji ruchu i zderzeń pojazdów przy użyciu programu V-SIM.

  Podczas szkolenia Uczestnicy poznają:
  – model silnika zastosowany w programie V-SIM (wzór Hahna, dane tabelaryczne i graficzne),
  -charakterystyki współczesnych silników spalinowych (turbodoładowanych),
  – sposób implementacji zewnętrznej charakterystyki współczesnych silników spalinowych (charakterystyki prędkościowe momentu i mocy) do programu V-SIM,
  – charakterystykę układu napędowego (problem rozpędzania przez bieg – modelowanie zmiany przełożenia),
  – sposób wykorzystania danych rejestrowanych przez tachografy cyfrowe w programie V-SIM,
  – strukturę i charakterystykę danych pozyskiwanych w systemie CDR oraz sposoby ich wykorzystania w programie V-SIM.

  Czas trwania szkolenia: 2 dni (2 x 8 godzin lekcyjnych)

  Analiza czasowo-przestrzenna z elementami budowy środowiska ruchu oraz animacji ruchu

  Cele szkolenia:
  Uzyskanie umiejętności:
  – sporządzania analizy czasowo-przestrzennej w środowisku graficznym
  z wykorzystaniem programu TITAN 2.0,
  – modelowania środowiska ruchu (odtworzenie topografii miejsca zdarzenia)

  Podczas szkolenia Uczestnicy zdobywają umiejętności:
  – wykonania analizy czasowo-przestrzennej (np. potrącenie pieszego),
  – przeprowadzenia analizy zgodnie z chronologią zdarzeń i przeciwnie do chronologii zdarzeń (rekonstrukcja),
  – sporządzania wielowariantowej analizy z uwzględnieniem zakresu zmian parametrów stanu i rodzaju nawierzchni,
  – generowania wykresu analizy czasowo – przestrzennej,
  – wykonania analizy widzialności w oparciu o uproszczony model zastosowany w programie,
  – odtworzenia topografii miejsca zdarzenia w oparciu o narzędzia zaimplementowane w programie (odcinek drogi, elementy infrastruktury, itp.).

  Czas trwania szkolenia: 2 dni (2 x 8 godzin lekcyjnych)

  Tworzenie modeli 3D na bazie zdjęć

  Cel szkolenia:
  Uzyskanie umiejętności niezbędnych do tworzenia  modeli trójwymiarowych na bazie zdjęć cyfrowych w programie AGISOFT PHOTOSCAN STANDARD

   Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą umiejętności związane z:
  – techniką fotografowania do generowania modeli 3D,
  -obsługą programu AGISOFT PHOTOSCAN STANDARD do przetwarzania zdjęć cyfrowych,
  -techniką przygotowania miejsca do dokumentacji 3D (wywiad terenowy),
  – podstawową obsługą programu GIMP do korekcji zdjęć cyfrowych,
  – nabędą podstawową wiedzę z zakresu fotogrametrii bliskiego zasięgu.

  Czas trwania szkolenia: 2 dni (2 x 8 godzin lekcyjnych)

  ZAPISZ SIĘ

  CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.
  0