Sukcesywnie realizujemy kolejne etapy prac przy wdrożeniu rozwiązań CYBID na potrzeby projektu „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa”. Aktualnie prowadzimy szkolenia z obsługi naszego oprogramowania oraz systemu eSURV. W pierwszej fazie szkoleń funkcjonariusze zostali przeszkoleni z programu PLAN, który będą wykorzystywać do tworzenia cyfrowych szkiców miejsca zdarzenia..

Aktualnie realizowana faza obejmuje szkolenia z sytemu mapowania 3D eSURV oraz programów V-SIM i PHOTORECT. W czasie zajęć terenowych funkcjonariusze pod okiem trenerów ćwiczą umiejętność sprawnego i prawidłowego wykonania pomiaru przy wykorzystaniu aplikacji eSURV zainstalowanej na urządzeniu pomiarowym. Pozyskane dane pomiarowe po opracowywaniu w programach – PLAN, V-SIM stanowią element dokumentacji powypadkowej. Funkcjonariusze uczą się również w jaki sposób efektywnie wykorzystywać zdjęcia z miejsca zdarzenia jako nośnik informacji nie tylko poglądowych. Ćwiczenia obejmują więc także zastosowanie fotogrametrii z takimi elementami ćwiczeń jak poprawne wykonywanie zdjęć na potrzeby przekształcania rzutowego w programie PHOTORECT i umieszczania metrycznych fotoplanów na szkicu sytuacyjnym.

Już niebawem rozpoczną się również szkolenia z obsługi systemu skanowania 3D opartego na naziemnym skanerze laserowym 3D FARO FOCUS S150.

Funkcjonariusze po wyposażeniu w nowoczesny sprzęt i odbyciu szkoleń będą w stanie wykonać dokumentację miejsca zdarzenia z dużą dokładnością i przede wszystkim w dużo krótszym czasie niż do tej pory.

Firma CYBID realizuje umowę na dostawę i wdrożenie komponentów dedykowanych pomiarom i dokumentacji miejsc wypadków drogowych. Projekt, realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w partnerstwie z Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet II. Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych pt. „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa”.