eSURV

Innowacyjny i niezwodny podczas pracy w każdych warunkach system rejestracji 3D geometrii otoczenia, położenia i konfiguracji śladów oraz obiektów na miejscu zdarzenia drogowego, kryminalnego lub pożarowego oraz wszelkich innych zdarzeń objętych potrzebą udokumentowania relacji przestrzennych. System eSURV dedykowany w szczególności służbom policyjnym oraz innym ekspertom prowadzącym oględziny, uczestniczącym w eksperymentach procesowych i sporządzającym dokumentację, rekonstrukcje miejsca zdarzenia oraz analizy pozdarzeniowe.

eSURV

Innowacyjny i niezwodny podczas pracy w każdych warunkach system rejestracji 3D geometrii otoczenia, położenia i konfiguracji śladów oraz obiektów na miejscu zdarzenia drogowego, kryminalnego lub pożarowego oraz wszelkich innych zdarzeń objętych potrzebą udokumentowania relacji przestrzennych. System eSURV dedykowany w szczególności służbom policyjnym oraz innym ekspertom prowadzącym oględziny, uczestniczącym w eksperymentach procesowych i sporządzającym dokumentację, rekonstrukcje miejsca zdarzenia oraz analizy pozdarzeniowe.

Zasada działania

System zapewnia pełną cyfryzację procesu sporządzania dokumentacji miejsca zdarzenia. Pozwala na precyzyjny, cyfrowy pomiar 3D, sporządzanie szkiców i planów sytuacyjnych oraz wizualizacji i rekonstrukcji 3D miejsc zdarzeń. Opiera się na geodezyjnych technikach pomiarowych, których ideą jest dokładny i rzetelny pomiar otoczenia, zapewniając jednocześnie pełną kontrolę nad realizowanym pomiarem na każdym etapie prowadzonych zadań dokumentacyjnych w terenie. Najważniejszym elementem systemu jest specjalistyczne oprogramowanie zaprojektowane i dedykowane dla potrzeb oględzin i sporządzania dokumentacji miejsc zdarzeń. Aplikacja eSURV sterująca pomiarami odpowiedzialna jest za gromadzenie, przetwarzanie danych i automatyzację procesów oraz jest w pełni kompatybilna z wymaganiami procedur i metodyki pracy na miejscu zdarzenia.

Schemat postępowania z systemem eSURV:

System skutecznie sprawdzi się przede wszystkim w rejestracji danych na miejscu zdarzenia ale z powodzeniem może być zastosowany również do innych celów. Możemy go wykorzystać do:

 • dokumentowania kolizji i wypadków w ruchu drogowym (również dokumentacja eksperymentów procesowych)

 • dokumentowania zdarzenia kryminalnych i terrorystyczne (szczególnie w terenie) ale też zdarzeń wewnątrz budynków

 • dokumentowania miejsc pożarów (pogorzeliska, spalone obiekty)

 • dokumentowania katastrofy lotniczych, kolejowych, budowlanych, miejsca po powodzi lub nawałnicy (bilans strat)

 • przekształcania zdjęć cyfrowych do rzutu ortogonalnego na bazie pomiarów fotopunktów

 • skalowania obiektów 3D pozyskanych w procesie przetwarzania zdjęć cyfrowych poprzez rejestrację charakterystycznych długości na obiekcie

Poniżej galeria przykładów (zdjęcia, video, grafika)

Aplikacja eSURV

Najważniejszym elementem systemu pomiarowego odpowiedzialnym za sterowanie pracą elektronicznej stacji pomiarowej oraz przetwarzanie i zapis danych pomiarowych jest aplikacja eSURV. Najważniejsze funkcje tej instalowanej na platformie urządzenia pomiarowego aplikacji to:

Automatyczne tworzenie szkicu – każdy zarejestrowany punkt przypisany jest do obiektu w rezultacie tworząc szkic w skali w czasie rzeczywistym. Pozwala to na kontrolę pomiaru bez konieczności kopiowania danych na dysk komputera. Operator stacji pomiarowej weryfikuje stan oraz kompletność danych w terenie podczas prac dokumentacyjnych.

Wbudowany słownik podstawowych nazw śladów/obiektów związanych z oględzinami miejsca zdarzenia i zgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami i mianownictwem. Pozwala na sprawne przechowywanie oraz zarządzanie danymi zarejestrowanymi na miejscu zdarzenia i wpływa na efektywność i szybkość prowadzonych oględzin.

Łączenie mierzonych punktów w obiekty, z możliwością definiowania nazwy (wybór ze słownika lub wprowadzenie przez operatora) oraz rodzaju reprezentacji graficznej w postaci punktu, linii lub obszaru w wybranym kolorze.
Możliwość wskazania SPO w dowolnym miejscu. Transformacja zarejestrowanych współrzędnych do lokalnego układu odniesienia względem SPO/SLO zgodnie z obowiązującą praktyką. Podczas transformacji układu wszystkie zarejestrowane współrzędne punktów przeliczane są automatycznie do nowego układu, a rejestrowane punkty posiadają współrzędne, jako odległości: od SLO1, od SLO2, wysokość od SPO.

Pozyskanie danych do protokołu – specjalna funkcja LINIJKI pozwalająca uzyskać dowolnie wskazany wymiar w wybranym układzie odniesienia. Pozwala wprowadzić dane do protokołu oględzin podczas pracy na miejscu zdarzenia.
Możliwość tworzenia szkiców w rzucie pionowym, rzutowanie prostokątne zgodne z normą EN ISO 5456-2.

Pomiar wysokości obiektu bezpośrednio z urządzenia. Użytkownik jest w stanie określić wysokość każdego obiektu w terenie lub pomieszczeniu przy wykonaniu dwóch pomiarów. Pozwala to sprawnie dokumentować np. wysokość wiaduktów, słupków, drzew itd.
Kilka formatów eksportu danych, które umożliwiają pracę na wielu programach, w szczególności dedykowanych do obróbki danych programach PLAN, V-SIM, PHOTOTECT lub programach CAD (format DXF).

Instrument pomiarowy

Podstawowy element systemu to elektroniczna stacja pomiarowa (tachimetr) wyposażona w system Windows CE umożliwiający pracę aplikacji sterującej pomiarem eSURV. Wykorzystuje połączone działania dwóch precyzyjnych kątomierzy (w płaszczyźnie poziomej i pionowej) oraz dalmierza laserowego. Zapewnia:

 • Wyznaczanie dla dowolnego punktu w przestrzeni współrzędnych kartezjańskich X, Y, Z

 • Zasięg pomiaru nawet do 800 m (pomiar bezpośredni) lub do 5 km dla punktu sygnalizowanego za pomocą lustra, co pozwala zmapować dowolne miejsce zdarzenia z pojedynczego stanowiska pomiarowego.

 • Dostosowany do pracy w każdych warunkach atmosferycznych (zakres temperatur od ‑20 do +50°C).

 • Dotykowy wyświetlacz LCD (3,5”), podświetlany ekran, podświetlana wielostopniowo) klawiatura, laserowy wskaźnik celu ułatwiają pracę w każdych warunkach (noc, praca w rękawiczkach itd.)

 • Trzy niezależne systemy celownicze: laserowy wskaźnik celu, kolimator matowy do zgrubnego celowania oraz lunetę optyczną z krzyżem celowniczym z 30-krotnym powiększeniem do precyzyjnego celowania.

 • Rejestrator danych działający w systemie operacyjnym Windows CE – znany standard, intuicyjna obsługa.

 • Specjalna, uszczelniona walizka chroniąca przed wstrząsami oraz uderzeniami mechanicznymi w czasie transportu.

 • Instrument pomiarowy wraz z elementami uzupełniającymi (statyw, tyczka z lustrem itp.) mieszczą się w bagażniku typowego samochodu i mogą być przenoszone przez jedną osobę.

Oferujemy systemy oparte na elektronicznych stacja pomiarowych producentów:

KOLIDA

SOUTH

TOPCON

TRIMBLE

Przetwarzanie danych

Dane zarejestrowane podczas pomiaru przez system eSURV przygotowane są do importu i dalszego przetwarzania w jednym ze specjalistycznych programów CYBID. Import w zależności od oczekiwanego produktu końcowego może wykonany zostać do programów PLAN lub V-SIM. Zbiory danych (szkic roboczy) w postaci współrzędnych punktów po zaimportowaniu do w/w programów zostają uzupełniane o graficzne elementy np. infrastruktury drogowej, oznakowania, sylwetki pojazdów itd. ale istotne
i najważniejsze jest to, że pozycję i geometrię nanoszonych elementów otoczenia, śladów i obiektów wyznaczają zaimportowane dane pomiarowe. Wyeliminowany zostaje zupełnie proces ręcznego wprowadzania danych pomiarowych i ryzyko popełnienia powszechnych na tym etapie opracowywania dokumentacji błędów ujawnianych w dokumentacji powypadkowej.
W efekcie uzyskujemy odwzorowanie miejsca zdarzenia z możliwością jego przedstawienia w trybie 2D lub wizualizacji 3D zarówno wiernie i precyzyjnie odtwarzającego wszystkie relacje przestrzenne (geometrię) jak i rzeczywisty jego wygląd.

CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.
0