STACJONARNE SKANERY LASEROWE

Oferujemy kompleksowy system do dokumentacji miejsc zdarzeń oparty o naziemne skanery laserowe firmy FARO wraz z oprogramowaniem do edycji chmur punktów oraz dedykowanym, polskim oprogramowaniem do sporządzania dokumentacji i analiz zdarzeń drogowych, kryminalnych i pożarowych. Prowadzimy szkolenia z zakresu wykorzystania systemu do wspomagania oględzin miejsc zdarzeń i rekonstrukcji przebiegu zdarzeń.

STACJONARNE SKANERY LASEROWE

Oferujemy kompleksowy system do dokumentacji miejsc zdarzeń oparty o naziemne skanery laserowe firmy FARO wraz z oprogramowaniem do edycji chmur punktów oraz dedykowanym, polskim oprogramowaniem do sporządzania dokumentacji i analiz zdarzeń drogowych, kryminalnych i pożarowych. Prowadzimy szkolenia z zakresu wykorzystania systemu do wspomagania oględzin miejsc zdarzeń i rekonstrukcji przebiegu zdarzeń.

Technologia

Naziemny skaning laserowy pozwala w stosunkowo krótkim czasie otrzymać obiektywną, cyfrową dokumentację 3D badanego miejsca. Użytkownik jest w stanie pozyskać współrzędne przestrzenne nawet do 1 mln punktów na sekundę, co przekłada się na wysokiej jakości realistyczny obraz dokumentowanego miejsca. Dane pozyskiwane są w sposób bezdotykowy, dla odległości nawet do 350 m z jednego stanowiska. System skanowania składa się z dwóch podstawowych elementów – specjalistycznego oprogramowania i instrumentów pomiarowych. Oferujemy instrumenty pomiarowe firmy FARO oraz dedykowane i kompatybilne oprogramowanie, umożliwiające obróbkę pozyskanych danych, a także ich wykorzystanie jako podkład do wykonywania planów, analiz i rekonstrukcji zdarzeń. Ofertę uzupełniamy o oprogramowanie CYBID umożliwiające wykorzystanie pozyskanej chmury punktów do przygotowania dokumentacji i prowadzenia analiz zdarzeń.

 

Digital Signature

Cyfrowy podpis, który stanowi oznaczenie i zabezpieczenie każdego wykonanego skanu. Umożliwia pełną kontrolę oryginalności i autentyczności pozyskanych danych na każdym etapie ich przetwarzania.

Szybkość i automatyzacja pomiaru

Krótki czas pozyskiwania ogromnego zasobu informacji do dalszej edycji. Możliwość sterowania urządzeniem z poziomu telefonu komórkowego/tabletu bądź komputera. W połączeniu z aplikacją FARO SCENE posiada dodatkowe funkcje takie jak np.: kompensacja na miejscu pomiaru czy automatyczne łączenie skanów w terenie.

Bezinwazyjne pozyskiwanie danych

Zastosowanie stacjonarnego skanera laserowego ogranicza ingerencję w stan zastany na miejscu zdarzenia do minimum.

Wirtualny spacer

Cyfrowa rejestracja miejsca zdarzenia stanowi jego wirtualny obraz. Pozwala to na prowadzenie badań i obserwacji tego miejsca w niezmienionym stanie niskończoną liczbę razy.  

Dostosowanie do potrzeb użytkownika

Możliwość podłączania dodatkowych akcesoriów do skanera i współpraca z zewnętrznym oprogramowaniem. Nieograniczona swoboda doboru programów w zależności od potrzeb użytkownika.

Sprzęt

Skanery laserowe FOCUS firmy FARO charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i masą oraz efektywnym zasilaniem (czas pracy na baterii wynosi do 4,5 h). Dzięki wbudowanemu 8-mpx aparatowi HDR urządzenia te bez trudu rejestrują szczegółowy obraz w naturalnych kolorach, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Mogą pracować w temperaturach od -50 do 400 (mozliowść przystosowania do warunków w zakresie od -200 do 550). Zostały wyposażone w wytrzymałą obudowę, która chroni skutecznie przed zanieczyszczeniami, pyłem, mgłą, deszczem i innymi czynnikami zewnętrznymi (IP54).

W oferowanej serii FARO FOCUS S dostępne są trzy instrumenty różniące się zasięgiem pomiarowym. 

Szeroki wybór dodatkowych elementów, które wspomogą proces pozyskiwania danych i ich dalszej obróbki. Zestawy różnego typu tarcz celowniczych oraz kul referencyjnych.

Edycja i obróbka chmury punktów

FARO SCENE – program dedykowany dla skanerów laserowych Focus. Pozwala na szybkie generowanie wysokiej jakości, pełnokolorowych danych i ich zaawansowaną edycję.  Oferuje widok rzeczywistości wirtualnej (VR) z wykorzystaniem gogli Oculus Rift lub HTC Vive.

SCENE WEBSHARE CLOUD – usługa umożliwiająca przechowywanie, przeglądanie  i udostępnianie chmury punktów użytkownikom.

Najważniejszych cechy FARO SCENE to m. in.: rejestracja danych w terenie w czasie rzeczywistym*, możliwość sterowania skanerem (SCENE 7.1), mapa przeglądowa, kompensacjaw terenie*, przeglądarka rzeczywistości wirtualnej, zaawansowane filtrowanie, aparat siatki 3D, zaawansowane renderowanie powierzchni brył 3D, mapowanie HDR**, tworzenie ortoobrazu, intuicyjny interfejs użytkownika, integracja z usługą SCENE WebShare Cloud oraz wtyczki zwiększające funkcjonalność.

* Dostępne tylko w skanerach laserowych Focus S. ** Dostępne tylko w skanerach z obsługą funkcji HDR.

Usługa umożliwiająca przechowywanie i dzielenie się danymi skanowania z wieloma użytkownikami. Zapewnia łatwy dostęp do dokumentacji 3D z każdego miejsca. Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala w prosty sposób korzystać z możliwości programu bez potrzeby przeprowadzania specjalistycznych szkoleń technicznych czy umiejętności w zakresie skanowania laserowego. Wykonane projekty mogą być gromadzone w jednym miejscu i udostępniane publicznie bądź tylko dla wybranej grupy. Możliwość uzupełniania chmur punktów o dodatkowe adnotacje bądź hiperłącza, wykonywanie prostych pomiarów odległości oraz przeglądanie danych z poziomu urządzeń mobilnych tj. smatfon czy tablet.

 Analiza i rekonstrukcja

Programy do wykonywania analiz i tworzenia rekonstrukcji zdarzeń w oparciu o chmurę punktów. Rozbudowane narzędzia do tworzenia szkiców 2D i 3D, możliwość obserwowania sceny z różnych perspektyw, wprowadzania różnych zachowań/animacji dla postaci, narzędzia do definiowania środowiska ruchu oraz warunków atmosferycznych.

Program przeznaczony do tworzenia szkiców, planów sytuacyjnych oraz wizualizacji 3D miejsc zbrodni. Możliwość budowania wirtualnego środowiska na bazie chmury punktów. CRIME PLAN zawiera narzędzia, moduły i biblioteki dedykowane odwzorowaniu wyglądu miejsc zbrodni i relacji przestrzennych otoczenia, obiektów i ujawnionych śladów. 

 • Tworzenie planów i wizualizacji 2D/3D,
 • Biblioteki sylwetek 2D,
 • Biblioteki modeli 3D,
 • Możliwość obserwacji sceny z różnych perspektyw (ofiary, oskarżonego, świadka),
 • Import danych ze skanera laserowego i eSURV,
 • Obsługa standardu WMS,
 • Tworzenie szkiców 2D na bazie chmury punktów,
 • Narzędzie do pozycjonowania obiektów,
 • Ciało człowieka – specjalnie opracowana sylwetka ludzka z możliwością pozycjonowania poszczególnych części ciała (podział na 55 obrotowych elementów),
 • Możliwość zdefiniowania przeźroczystości szyb i okien,
 • Funkcja wizualizacji różnego stanu atmosfery i pory dnia,
 • Możliwość wpasowania do projektowanej sceny zdjęć,
 • Generowanie rzutu krzyżowego,
 • Praca na warstwach,
 • Zarządzanie odnośnikami i legendą,
 • Narzędzia wymiarowania,
 • Ręczne pozycjonowanie wydruku.

 

Szczegółowy opis funkcji dostępny w zakładce  CRIME PLAN

Program przeznaczony do tworzenia animacji odzwierciedlających różne warianty analizowanego zdarzenia. Scenariusz budowany jest w oparciu o środowisko sceny, wcześniej przygotowane w programie CRIME PLAN.

Program umożliwia budowanie zaawansowanych symulacji w celu sprawdzenia wielu wersji zachowania uczestników zdarzenia.

Główne możliwości programu:

 • Zadawanie toru ruchu animowanej postaci,
 • Edycja uniwersalnych postaci kobiety i mężczyzny (podział na 55 ruchomych elementów ciała),
 • Zadawanie zadań/animacji podczas ruchu, a w tym:
  • chód,
  • bieg,
  • podskok,
  • przykucnięcie,
  • otwieranie/zamykanie drzwi,
  • podanie komuś ręki,
  • pchnięcie nożem,
  • czołganie się,
  • uderzenie kogoś kolanem,
  • obrót w miejscu i wiele innych,
 • Zadawanie własnej pozy dla postaci,
 • Dostęp do biblioteki innych obiektów animowanych (zwierzęta, pojazdy),
 • Sterowanie przebiegiem scenariusza,
 • Nagrywanie filmów z przebiegu scenariusza,
 • Zarządzanie sceną za pomocą menagera scenariuszy,
 • Automatyczne generowanie raportu.

Więcej w zakładce 

Szczegółowy opis funkcji dostępny w zakładce CRIME SIM

Program komputerowy służący do wykonywania symulacji ruchu oraz zderzeń pojazdów samochodowych  zgodnie z zasadami dynamiki w założonym niejednorodnym środowisku.

 • Zaawansowane narzędzia umożliwiające pracę z chmurą punktów ,
 • Możliwość jednoczesnej pracy z wieloma projektami i nieograniczoną ilością pojazdów,
 • Tworzenie symulacji z możliwością definiowania:
  • warunków początkowych ruchu,
  • zadań wykonywanych podczas ruchu,
  • przebiegu symulacji,
  • toru ruchu pojazdów,
  • chwilowych parametrów ruchu,
  • przebiegu zmian parametrów.
 • Definiowanie obserwacji różnych punktów sceny,
 • Modelowanie rzeźby terenu,
 • Modele pojazdu i kierowcy,
 • Baza danych pojazdów,
 • Analizy zderzeń, w tym:
  • przebieg zmian parametrów,
  • rozmieszczenie pasażerów,
  • rozmieszczenie ładunku.
 • Optymalizator – funkcja do automatycznego ustalania wartości nieznanych parametrów wejściowych symulacji,
 • Możliwość importu i użycia jako środowisko ruchu szkiców sytuacyjnych sporządzanych np. przez służby policyjne w programie PLAN,
 • Możliwość zadawania przeźroczystośći i płynnego obracania bitmap,
 • Bitmapy i inne obiekty 2D nakładane na rzeźbę terenu w postaci tekstur,
 • Zestaw unikalnych narzędzi do wymiarowania i skalowania,
 • Oparty o triangulację mechanizm rysowania krzywych i automatycznego nanoszenia punktów, dla których odległości zmierzono w terenie w układzie dwubiegunowym.

Więcej w zakładce 

Szczegółowy opis funkcji dostępny w zakładce  V-SIM

 • Podstawowe narzędzia do tworzenia szkiców 2D i 3D, obejmujące skrzyżowania, ściany, drzwi i schody
 • Zaawansowane polecenia edycji do przycinania, rozszerzania, przesuwania, obracania, kopiowania i grupowania
 • Wizualne uchwyty obiektów i funkcję Smart Snaps do szybkiej edycji i porządkowania szkiców
 • W pełni kontrolowane rozmieszczanie ciał w 3D odpowiednio do miejsca zdarzenia, w tym nawet usuwanie części ciała
 • Integracja z serwisami Google, Bing oraz Pictometry w celu uzyskania dodatkowych materiałów do analizy
 • Import danych z pomiarów ręcznych, tachimetrów i skanerów laserowych oraz ręcznych, dronów
 • Baza danych technicznych standardowych pojazdów zawierająca wymiary większości pojazdów
 • Dostęp do tysięcy gotowych symboli 2D i 3D do miejsc wypadków, przestępstw i pożarów
 • Symbole norm przemysłowych, w tym normy NFPA 170, dot. planów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa pożarowego
 • Importowanie dodatkowych modeli 3D z bezpłatnych źródeł internetowych

Narzędzia do analiz: 

 • Analiza trajektorii pocisku z pełną regulacją do płaszczyzny uderzenia
 • Analiza śladów krwi w celu określenia obszaru pochodzenia na podstawie zdjęcia
 • Tworzenie animacji i analizy miejsc objętych dochodzeniem

Oprogramowanie jest dostępne w dwóch wersjach:

 • FARO Zone 3D, który zawiera podstawowe narzędzia do analizy i symulacji

 • FARO Zone 3D Advanced, które zawiera rozszerzony pakiet funkcji, a wśród nich m. in. praca na chmurze punktów oraz na danych pozyskanych z drona

CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.
0