Temat projektu:  Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne

Rodzaj projektu: Projekt z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Instytucja finansująca:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nr projektu DOBR-BIO4/050/13009/2013  

Czas realizacji:  2013-2016

Skład Konsorcjum realizującego projekt: 

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (Lider)
  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
  • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
  • CYBID sp.j.

Cel projektu:  Celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu organizacji dochodzeń popożarowych w Polsce oraz opracowanie narzędzi technicznych i informatycznych podnoszących ich efektywność.


Zadania CYBID:  Nasza firma odpowiedzialna będzie za realizację zadań związanych z opracowaniem narzędzia do wspomagania dokumentacji miejsc pożarów oraz zadań związanych z wykonaniem wizualizacji pożarów testowych.« wstecz Dalej »

NCBiR

CYBID

CYBID
CYBID CYBID CYBID