Projekt:  „Opracowanie algorytmów przetwarzania chmury punktów na potrzeby programu do dokumentacji miejsc zdarzeń oferowanego przez CYBID” Nr umowy: RPMP.01.02.03-12-0393/16.

Okres realizacji: 30.10.2016 -30.10.2017

Projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projektu realizowany jest w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na Innowacje.

Wartość dofinansowania: 89 100 PLN

Cel projektu: Wykonanie badań których wynikiem będzie opracowanie zaawansowanych algorytmów matematycznych które realizować będą import chmury punktów ze skanera laserowego, odpowiadać za łączenie chmur punktów powstałych w wyniku skanowania laserowego z różnych stanowisk, wyznaczanie wektora normalnego dla każdego punktu chmury pochodzącej ze skanowania laserowego, upraszczania chmury punktów poprzez wyrównanie jej gęstości przestrzennej, odszumiania chmury punktów poprzez identyfikację i usunięcie pojedynczych punktów oddalonych od pozostałych. Algorytmy te zostaną zaimplementowane do oprogramowania CYBID przeznaczonego do dokumentacji miejsc zdarzeń i prowadzenia ich rekonstrukcji.Dalej »

UE_EFRR

CYBID

CYBID