CYBID eSURV


Co to jest eSURV?

Systemy precyzyjnych pomiarów i rejestracji położenia punktów w terenie rozwijane były na potrzeby pomiarów geodezyjnych. Systemy te jednak niedostępne były dla służb policyjnych czy ekspertów wykonujących pomiary na miejscu zdarzeń losowych. Niedostępność ta wynikała zarówno ze stopnia skomplikowania ich obsługi i hermetyczności dedykowanego oprogramowania, kosztów samych urządzeń jak i niekompatybilności z systemami dalszej obróbki danych wykorzystywanych przez służby policyjne.

Teraz wszystko się zmienia. Bazując na naszym 15-letnim doświadczeniu w opracowywaniu rozwiązań przeznaczonych do dokumentacji i rekonstrukcji przebiegu zdarzeń drogowych wprowadzamy na rynek innowacyjny system eSURV przeznaczony do pomiarów 3D i dokumentacji miejsc zdarzeń o charakterze losowym. System ten łączy nasze dotychczasowe doświadczenia w dziedzinie tworzenia specjalistycznego oprogramowania oraz doświadczenia pokoleń geodetów doskonalących swoje narzędzia pomiarów.

Realizację systemu wsparło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć INNOTECH (ścieżka Hi-Tech).

 

eSURV jest w pełni kompatybilny z od lat znanymi w branży specjalistycznymi aplikacjami PLAN, V-SIM i PHOTORECT co pozwala tworzyć, na bezpośrednio bazie wykonanych pomiarów, szczegółowe szkice sytuacyjne, wizualizacje 3D miejsc zdarzeń czy rekonstrukcje przebiegu zdarzeń drogowych.


Przeznaczenie systemu

eSURV to innowacyjny system przenaczony do kompleksowej obsługi miejsc zdarzeń kryminalnych. Pozwala na szybki i bardzo dokładny pomiar miejsca zdarzenia poprzez automatyczną rejestrację położenia przestrzennego śladów oraz szczegółów terenowych. Moduł pomiarowy jest w pełni kompatybilny ze specjalistycznymi aplikacjami PLAN i V-SIM pozwalając na tworzenie planów sytuacyjnych oraz rekonstrukcji 3D.

System dedykowany jest służbom policyjnym oraz ekspertom z dziedziny rekonstrukcji zdarzeń na potrzeby wykonywania pomiaru i sporządzania dokumentacji zdarzeń takich jak:

  • Kolizje i wypadki w ruchu drogowym;
  • Zdarzenia kryminalne i terrorystyczne;
  • Katastrofy lotnicze, kolejowe, budowlane, i inne;
  • Klęski żywiołowe – pożary.

Wszędzie tam, gdzie istnieje nagła potrzeba szybkiego i dokładnego zinwentaryzowania miejsca zdarzenia, gdzie użytkownicy działają pod presją czasu i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych doskonale sprawdzi się system eSURV.

Dalej »
  CYBID