Współdzielona baza danych pojazdów

Wykonanie w programie V-SIM symulacji ruchu z wykorzystaniem pojazdu samochodowego wymaga określenia jego szczegółowych danych technicznych. Baza danych zawierająca takie dane dostarczana jest wraz z V-SIMem i obejmuje obecnie ponad 7000 pojazdów. Aktualizacja bazy nie nadąża jednak za ilością i różnorodnością poruszających się po drogach pojazdów. Zdarzają się więc sytuacje, w których przeprowadzenie symulacji wymaga zgromadzenia danych dla pojazdu, który nie był jeszcze w bazie ujęty.
Dotychczas użytkownicy gromadzili takie dane na potrzeby analizowanych zdarzeń ale po ich jednokrotnym wykorzystaniu pozostawały one bezużyteczne. Innym aspektem danych jest weryfikacja ich poprawności. Użytkownicy w przypadku wątpliwości często skrupulatnie weryfikowali dane ale wnioski z tego płynące pozostawały jedynie do ich dyspozycji.
Proponujemy zatem system, który pozwoli podzielić się zgromadzonymi danymi z innymi użytkownikami, a w zamian za to otrzymać nieograniczony dostęp do tych danych, które w międzyczasie zebrali inni użytkownicy.

Pozwoli też podzielić się z innymi użytkownikami wnioskami z weryfikacji danych, a w zamian uzyskać informacje o wynikach wszystkich weryfikacji przeprowadzonych przez innych użytkowników Jest to system współdzielonej bazy danych pojazdów (w skrócie Systemem WBD) - bazy udostępnianej poprzez sieć Internet umieszczonej na serwerach firmy CybID, do której dostęp uzyskać może każdy użytkownik programu V-SIM począwszy od wersji 3.0.

Korzyści z przystąpienia do Systemu WBD
  • Unikalna możliwość wymiany indywidualnie gromadzonych na potrzeby
    prowadzonych symulacji danych technicznych pojazdów pomiędzy użytkownikami
    programu V-SIM
  • Sukcesywny przyrost ilości pojazdów opisanych w bazie.
  • System gromadzenia ocen i komentarzy do danych znajdujących się w bazie umożliwiający wykrycie i wyeliminowanie danych wątpliwych czy też błędnych.
  • Szybki dostęp do aktualizacji bazy dokonywanych przez firmę CybID.
  • Bezpieczeństwo danych.
Aktywacja i korzystanie z systemu WBD:

Aktywacja systemu możliwa jest przez wypełnienie i wysłanie formularza aktywacyjnego
(przycisk Aktywacja WBD)

Użytkownik może dowolnie zmieniać sposób korzystania z bazy danych przełączając się pomiędzy systemem on-line i off-line.Niezależnie, jeżeli z jakichkolwiek powodów połączenie z bazą on-line nie jest możliwe program V-SIM automatycznie zostaje przełączony na korzystanie z zainstalowanej lokalnie bazy danych (off-line).


Dalej »
  CYBID
  CYBID
  CYBID