Współdzielona baza danych pojazdów

Identyfikacja użytkowników

System WBD zapewnia pełną anonimowość pomiędzy poszczególnymi użytkownikami.Jedynie administrator systemu czuwający nad jego bezpieczeństwem ma możliwość identyfikowania użytkowników na podstawie unikalnych numerów licencji, których nośnikiem jest klucz zabezpieczający do programu V-SIM.

Wprowadzanie nowych danych pojazdów do systemu

Wprowadzenie danych technicznych nowego pojazdu do systemu nie wymaga ze strony Użytkownika żadnego dodatkowego nakładu pracy. Jeżeli w symulacji wykorzysta pojazd o danych technicznych niezarejestrowanych wcześniej w bazie (nowy pojazd) jego dane automatycznie trafiają do współdzielonej bazy danych.

Weryfikacja danych

Dane nie są automatycznie udostępniane innym użytkownikom. Po upłynięciu założonego czasu „kwarantanny” (użytkownik wprowadzający dane nowego pojazdu może jeszcze wielokrotnie modyfikować jego dane) dane te są analizowane przez administratora systemu i dopiero po procesie weryfikacji i uzupełniania udostępniane są w Systemie.

System ocen i komentarzy

Dane techniczne zgromadzone w systemie WBD mogą być oceniane i komentowane.
System przewiduje skalę ocen:
Ocena „1” – poważny błąd w danych technicznych
Ocena „2” – drobne zastrzeżenia do danych
Ocena „3” – wszystkie dane w porządku

« wstecz
  CYBID
  CYBID
  CYBID