CYBID TITAN

pobierz demo ›

Zasada działania

Obiektami poddanymi analizie mogą być pojazdy, piesi, rowerzyści. itp, co czyni TITANa szczególnie użytecznym narzędziem do wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych.Program umożliwia analizę ruchu dwóch kategorii obiektów:

- Obiekty o dużej bezwładności, których prędkość zmienia się w sposób ciągły w wyniku działającego na nie przyspieszenia - typ "pojazd". Ruch takich obiektów może składać się z odcinków (sekwencji) które mogą być pokonywane:

  • ruchem jednostajnym;
  • ruchem jednostajnie przyspieszonym (opóźnionym);
  • ruchem niejednostajnie przyspieszonym (np. liniowe narastanie opóźnienia).

- Obiekty o niewielkiej bezwładności, których prędkość zmienia się w sposób skokowy - typ "pieszy". Ruch takich obiektów może składać się z odcinków (sekwencji) pokonywanych ze stałą prędkością, która to może się zmieniać pomiędzy odcinkami.

Możliwa jest analiza ruchu obiektu "w przód", zgodnie z upływającym czasem zdarzenia, jak i "w tył" - przeciwnie do upływającego czasu. Przełączanie pomiędzy tymi trybami może odbywać się wielokrotnie w trakcie przeprowadzania analizy.

« wstecz Dalej »