CYBID TITAN

pobierz demo ›

Wprowadzenie

Program TITAN przeznaczony jest do czasowo-przestrzennej analizy ruchu zwanej także analizą czasowo-ruchową. Program skierowany jest przede wszystkim do biegłych sądowych w dziedzinie rekonstrukcji wypadków drogowych. Powstał on w wyniku współpracy ekspertów w dziedzinie rekonstrukcji wypadków drogowych i informatyków. Przy pomocy TITAN'a można analizować wzajemne położenia poruszających się obiektów w określonym czasie, co jest rutynowym postępowaniem w przypadkach:

  • potrącenia pieszego przekraczającego jezdnię,
  • kolizji przy wyprzedzaniu i skręcie pojazdu wyprzedzającego,
  • kolizji pojazdów jadących krzyżującymi się drogami,
  • innych, gdzie niezbędne jest wyznaczenie wzajemnych położeń obiektów w określonym czasie.
Wyższość użycia tego programu nad innymi narzędziami analizy czasowo-przestrzennej jest szczególnie widoczna przy wykonywaniu analizy wielowariantowej. TITAN w błyskawiczny sposób pozwala odpowiedzieć na pytania typu:

  • Jak wyglądałby przebieg zdarzenia, gdyby pojazd zamiast 75 km/h poruszał się przepisową prędkością 60 km/h ?
  • Z jaką prędkością zostałby potrącony pieszy, gdyby reakcja kierowcy wynosiła 0,5 s, a nie 1 s ?
  • Z jaką prędkością początkową musiałby poruszać się pojazd, aby uniknąć kolizji ?

Dalej »