CYBID PLAN

pobierz demo ›

Przeznaczenie programu

PLAN przeznaczony jest do sporządzania planów sytuacyjnych z miejsca zdarzenia drogowego. Program służy zarówno do gromadzenia informacji o miejscu zdarzenia celem jego dokumentacji, jak również do ilustrowania przeprowadzanej późniejszej rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego. Skierowany jest zarówno do służb policyjnych, zabezpieczających ślady na miejscu zdarzenia oraz do biegłych sądowych i ekspertów zajmujących się rekonstrukcją wypadków drogowych. Program jest łatwy w obsłudze i posiada bardzo intuicyjny interfejs użytkownika. Zalety zastosowania programu PLAN w stosunku do tradycyjnych metod sporządzania szkiców sytuacyjnych:

- Szkice sporządzone w PLANie mogą być importowane i wykorzystywane bezpośrednio, jako środowisko ruchu w programie symulacyjnym V-SIM.
- Skraca, automatyzuje i ułatwia pracę. Szybsza i łatwiejsza praca pozwala na umieszczenie na szkicu większej ilości szczegółów i informacji, które często bezpowrotnie giną w tradycyjnej metodzie.
- Możliwość błyskawicznego wprowadzenia, nawet dość rozległych, poprawek, czy cofnięcia błędnie wykonanych operacji daje duży komfort pracy.
- Biblioteki elementów graficznych oraz baza danych katalogowych pojazdów uwalniają od konieczności mozolnego odtwarzania powszechnie znanych elementów, takich jak: sylwetki pojazdów, czy znaki drogowe pionowe i poziome, a pozwalają skupić się na merytorycznej stronie zagadnienia, czyli oddaniu indywidualnych cech danej sytuacji drogowej.
- Uzyskany rezultat jest estetyczny i czytelny, a co za tym idzie bardziej zrozumiały i przekonywujący.
- Zastosowanie programu wymusza pewną standaryzację uzyskiwanych rezultatów oraz ułatwia przestrzeganie poprawności sporządzanego szkicu np. co do skali. Ułatwia to później ich interpretację przez rzeczoznawców, zmniejsza ilość pomyłek i nieporozumień.
- Istnieje możliwość sporządzenia ostatecznego i dokładnego szkicu sytuacyjnego bezpośrednio na miejscu zdarzenia, za pomocą przenośnego komputera.
Dalej »