CYBID PHOTORECT

pobierz demo ›

Zastosowania

Co daje nam zastosowanie fotogrametrii z programem PHOTORECT:

  • Szybkie przeprowadzenie inwentaryzacji miejsca - umożliwia szybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania miejsca zdarzenia, w którym prowadzone są oględziny (np. przywrócenie normalnego ruchu drogowego),
  • Uniknięcie zatarcia śladów dzięki znacznemu skróceniu czynności wykonywanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Ulotne ślady mogą być łatwo zatarte wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przez ekipy ratownicze, które ratując życie i zdrowie poszkodowanych w wypadku często bezpowrotnie zmieniają stan powypadkowy,
  • Nieinwazyjność pomiarów. Przy pomiarach bezpośrednich trzeba znaleźć się dokładnie w punktach, które trzeba pomierzyć, a w metodach fotogrametrycznych nie ma takiej potrzeby. Jest to nieoceniona zaleta, gdy samo miejsce zdarzenia jest niedostępne, lub gdy występują okoliczności, w których dalsze przebywanie osób prowadzących inwentaryzację byłoby niemożliwe lub stanowiło dla nich zagrożenie lub utrudniałoby inne czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia,

  • Obiektywizację uzyskanych wyników. Aparat fotograficzny rejestruje obraz a później program go przetwarza w sposób absolutnie obiektywny. Uniezależniamy się w ten sposób od spostrzegawczości, umiejętności, doświadczenia czy aktualnej kondycji osoby bezpośrednio na miejscu zajmującej się inwentaryzacją, a działającą często pod presją czasu i niesprzyjających warunków atmosferycznych,
  • Uzyskujemy w pełni szczegółową mapę miejsca zdarzenia z maksymalnym bogactwem szczegółów a nie tylko kilka zmierzonych i zanotowanych przez osobę będącą na miejscu zdarzenia śladów. Przenosimy ponadto najistotniejszy etap - analizę śladów do komfortowych warunków biura, gdzie w analizę można zaangażować większą liczbę osób z większym doświadczeniem,
  • Tworzymy dokumentację miejsca zdarzenia. Zdjęcia wykonane na potrzeby fotogrametrii, zarówno w postaci źródłowej, jak i przekształcone w programie możemy zarchiwizować tworząc dokumentację miejsca zdarzenia, która pozwoli przeanalizować wcześniej niezauważone ślady lub wykonać brakujące pomiary później, bez konieczności wizyty na miejscu zdarzenia,
  • Redukujemy ilość osób na miejscu zdarzenia zaangażowanych w rejestrację śladów. Przy tradycyjnym wymiarowaniu śladów potrzebne zazwyczaj są co najmniej 2 osoby. Zdjęcia dla potrzeb fotogrametrii może wykonać z powodzeniem jedna osoba, a kilka niezbędnych w tej sytuacji pomiarów, może być wykonanych w późniejszym terminie, w bardziej sprzyjających okolicznościach,
  • Ocena zasięgu oświetlenia i widzialności - oprócz tradycyjnego zastosowania do pomiaru śladów i wykonywania szkiców z miejsca zdarzenia, na przetworzonych w programie zdjęciach łatwo można określić położenie granicy światła i cienia czyli zasięg sztucznego lub naturalnego oświetlenia.