GRAPHLOG

GRAPHLOG posiada dodatkowe funkcje, które m.in. umożliwiają:

  • zaznaczanie i uwypuklanie istotnych cech wykonanego pomiaru,
  • nanoszenie komentarzy na plik graficzny oraz
  • wprowadzanie opisu cech mierzonej próbki pisma.

Do dyspozycji wykonującego pomiary pozostają: opisy tekstowe, linie, prostokąt, elipsa, wielokąt, łamana, krzywa Beziera, biblioteka symboli.

Program wyposażony jest również w mechanizm OLE umożliwiający wstawianie dodatkowych obiektów graficznych.

GRAPHLOG zapewnia także: płynny dobór skali powiększania, pozwala pracować na warstwach obiektów, umożliwia zmianę kształtu naniesionych obiektów, ich grupowanie, a także wprowadzanie linii odniesienia, wektora CAD itd., co dodatkowo usprawnia prowadzenie analizy.