GRAPHLOG

GRAPHLOG automatycznie odczytuje rzeczywistą wielkość elementów graficznych tj. zapisów, nadruków itd., zapisaną w zaimportowanym pliku, przedstawiając je we właściwej skali. W razie, gdy informacja o skali nie jest zapisana w pliku graficznym lub jest niewłaściwa, program oferuje funkcję skalowania obrazu badanej próbki do jej rzeczywistych wymiarów.

Wyniki wykonanych pomiarów specjalistycznych automatycznie poddawane są podstawowej analizie statystycznej, która uwzględnia:

  • liczbę przeprowadzonych pomiarów,
  • średnią wartość z uzyskanych wyników,
  • wartości minimalne i maksymalne oraz
  • odchylenie standardowe.
Program umożliwia wygenerowanie raportu z przeprowadzonych pomiarów. Raport dostępny jest w wersji rozbudowanej (indywidualne wyniki pomiarów oraz wyniki ich analizy statystycznej) lub podstawowej (wyłącznie wynik analizy statystycznej).