GRAPHLOG

GRAPHLOG pozwala na wyznaczanie podstawowych cech mierzalnych grafizmu. Uwzględnia sześć pomiarów uniwersalnych i mierzy:

  • odległości między dwoma wyznaczonymi punktami,
  • wartości kątów nachylenia dowolnego elementu graficznego względem linii poziomej,
  • wartości kątów nachylenia pomiędzy dwiema dowolnymi liniami (elementami graficznymi),
  • średnice dowolnych elementów lub obszarów,
  • pola powierzchni wyznaczonych obszarów,
  • proporcje pomiędzy wielkościami pomiarowymi.