GRAPHLOG

Wprowadzenie

GRAPHLOG to komputerowy program wspomagający badania pisma ręcznego przeznaczony jest do analizy cech mierzalnych pisma i wspomaga wykonywanie pomiarów w ekspertyzie dokumentów. Program opracowany został we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie w ramach grantu nr 2 H02A 024 24, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyki. Pozwala na:

  • wyeliminowanie błędów wynikających z użycia niedokładnej skali pomiarowej,
  • szybkie i precyzyjne przeprowadzanie dużej liczby pomiarów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich standaryzacji, powtarzalności i odtwarzalności,
  • gromadzenie wyników pomiarów w bazie danych i ich opracowywanie statystyczne.


GRAPHLOG poddany został walidacji, która potwierdziła jego dokładność, poprawność, powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. Więcej informacji o przeprowadzonych badaniach w artykule pt. „GRAPHLOG – komputerowy system wspomagający badania cech pisma ręcznego” opublikowanym w kwartalniku Problems of Forensic Sciences /Z Zagadnień Nauk Sądowych, wydawanym przez Instytutu Ekspertyz Sądowych, publikującym prace z zakresu nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych.

Wyniki wykonanych pomiarów mogą być również:

  • traktowane jako chwilowe i odczytane przez użytkownika
  • przeniesione do innych programów.
  • zapisane we wbudowanej w programie bazie danych wraz z opisami badanej próbki pisma, celem dalszej analizy porównawczej.

GRAPHLOG zapewnia bezpośredni import próbek we wszystkich powszechnie stosowanych formatach, tj. JPEG, BMP, GIF, PCX, TGA, TIF oraz bezpośredni import obrazów próbek ze skanera czy aparatu cyfrowego.

Dalej »