SLIBAR+ 2.0

SLIBAR+ przeznaczony jest do analizy zdarzeń drogowych w oparciu o rozszerzoną o dodatkowe kryteria, graficzną metodę opracowaną przez prof. Alfreda Slibara.

  SLIBAR+ 2.0

  SLIBAR+ przeznaczony jest do analizy zdarzeń drogowych w oparciu o rozszerzoną o dodatkowe kryteria, graficzną metodę opracowaną przez prof. Alfreda Slibara.

   Zasada działania

   Program  pozwala określić w przyjętym układzie odniesiena droga-prędkość prawdopodobne miejsce zdarzenia i/lub prędkość kolizyjną w następujących sytuacjach drogowych:

   1. Potrącenie pieszego przez pojazd samochodowy.
   2. Uderzenie pojazdu samochodowego w pojazd jednośladowy.
   3. Uderzenie motocykla w nieruchomą przeszkodę

   Potrącenie pieszego może być analizowane w oparciu o kryteria:

   • droga hamowania samochodu,
   • odrzut pieszego,
   • rozrzut szkieł,
   • rozwinięcie pieszego,
   • kryterium użytkownika.

   Podstawowym kryterium analizy tego typu zdarzeń jest odległość odrzutu kierującego pojazdem jednośladowym i/lub odrzut jednośladu. Drugim kryterium jest zależność rozrzutu odłamków szkła od prędkości kolizyjnej, przy czym zależność ta dotyczy zarówno szkieł pochodzących z jednośladu jak i z samochodu.

   Badaniom poddano przypadki, w których wysokość przeszkody była na tyle duża, że uniemożliwiła przejechanie przez nią, a równocześnie nie dochodziło do wtórnego zderzenia osób wyrzuconych z motocykla z przeszkodą. W tego typu zdarzeniach dochodzi do gwałtownego zatrzymania (lub znacznego zmniejszenia prędkości) pojazdu jednośladowego na przeszkodzie, co w efekcie skutkuje wyrzuceniem osób jadących na motocyklu na pewną odległość zależną od prędkości kolizyjnej i kąta (mierzonego względem poziomu jezdni) pod jakim kierujący lub pasażer zostali wyrzuceni z motocykla. Na podstawie badań ustalono, że kąty wyrzutu dla kierującego motocyklem i siedzącego za nim pasażera są różne.

   Metodyka

   Metoda A. Slibara, pierwotnie opracowania dla potrzeb analizy potrącenia pieszego, jest prostą graficzną metodą  poszukiwania rozwiązań (punkt przecięcia krzywych). W klasycznej formie to metoda bardzo pracochłonna (konieczność ręcznego wykreślania krzywych) i obarczona ryzykiem popełnienia błędu. Zastosowanie programu  niweluje te niedogodności.

   Analiza odbywa się w jednym (globalnym) układzie współrzędnych, związanym z wybranym śladem. Położenie pozostałych śladów jest zapamiętywane poprzez przechowywanie współrzędnej przesunięcia wybranego śladu względem punktu odniesienia. Wybór globalnego układu odniesienia zależy od typu analizowanego zdarzenia i przyjętych kryteriów. Mogą wystąpić dwa przypadki:

   • jeżeli jednym z kryteriów jest zależność drogi hamowania od prędkości, wówczas program automatycznie przyjmie, jako globalny układ odniesienia, układ związany z samochodem, a początek układu umiejscowiony jest na wysokości przodu zatrzymanego samochodu,
   • jeżeli użytkownik nie korzysta z kryterium drogi hamowania lub wybrał zdarzenie polegające na uderzeniu motocykla w przeszkodę, o wyborze globalnego układu odniesienia decyduje, poprzez przypisanie wartości zero w miejscu położenia wybranego śladu. Oczywiste przy tym jest, że nie może to być ślad dowolny, a jedynie taki, którego położenie względem przyjętego układu opisane jest w funkcji prędkości i stanowi jedno z kryteriów zastosowanych w programie.

   Praca z programem

   Program wyposażony jest w szereg narzędzi ułatwiających pracę przy rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Wśród nich można wymienić m. in. zaawansowane możliwości wydruku oraz generowania raportów.

   Możliwość wydruku sporządzonego wykresu bezpośrednio z programu. Dodatkowo można go uzupełnić o wygenerowaną siatkę współrzędnych i legendę.

   Automatyczne generowanie raportu zawierającego przyjęte założenia oraz numeryczny opis wyniku przeprowadzonej analizy.

   Program przeznaczony jest do pracy w 32/64 -bitowym środowisku Microsoft® Windows™ rodziny Windows NT, tj. Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista lub XP.
   Do zainstalowania programu wymagane jest posiadanie napędu CD-ROM (funkcję napędu CD-ROM spełniają również napędy DVD-ROM czy nagrywarki CD-R/RW lub DVD-R/RW) lub połączenia z Internetem. Program nie stawia innych, dodatkowych wymagań systemowi Użytkownika.

   CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.
   0