AUTOVIEW 2018

Największa z dostępnych w wielu formatach graficznych biblioteka sylwetek europejskich i japońskich samochodów. Obecna edycja AUTOVIEW 2018 zawiera już ponad 1400 obiektów mogących posiadać do 4 rzutów (z góry, boku, przodu i tyłu) dwuwymiarowych sylwetek pojazdów oraz znaków drogowych. W pełni kompatybilna z oprogramowaniem CYBID.

AUTOVIEW 2018

Największa z dostępnych w wielu formatach graficznych biblioteka sylwetek europejskich i japońskich samochodów. Obecna edycja AUTOVIEW 2018 zawiera już ponad 1400 obiektów mogących posiadać do 4 rzutów (z góry, boku, przodu i tyłu) dwuwymiarowych sylwetek pojazdów oraz znaków drogowych. W pełni kompatybilna z oprogramowaniem CYBID.

Zastosowanie

Na polu rekonstrukcji zdarzeń drogowych sylwetki z katalogu AUTOVIEW mogą być wykorzystywane do określenia szeregu parametrów. Listę aktualnie dostępnych sylwetek można pobrać tutaj.  Od wersji 2016 w bibliotece zmieniono strukturę plików i podział na katalogi. Oprócz katalogu Car wydzielono m.in.: Trucks&Trailers, Buses, Bikes, Persons, Animals i Special Drawings. Do tworzenia AUTOVIEW 2016 wykorzystano nowe oprogramowanie narzędziowe i dzięki temu możliwa była między innymi zmiana sposobu kodowania nazw plików (brak ograniczenia do 8 znaków). Pozwoliło to np. na wprowadzenie do kodowania w nazwie pliku roku modelowego pojazdu oznaczeń czterocyfrowych w miejsce poprzednio stosowanych  dwucyfrowych.

Dzięki wykorzystaniu sylwetek z biblioteki możliwe jest zdefiniowanie np.:

  • Wymiarów geometrycznych pojazdu.
  • Przestrzeni zajmowanej przez otwarte drzwi.
  • Pozycji pasażerów wewnątrz pojazdu (sylwetki pojazdów zawierające wrysowane pozycje siedzeń).
  • Punktu przyłożenia siły/impulsu siły (model detekcji zderzenia).
  • Głębokości deformacji(pośrednio) jako różnica pomiędzy obrysem sylwetki a wrysowanym graficznie obszarem deformacji.
  • Długości rozwinięcia pieszego – po uprzednim naniesieniu na obraz sylwetki miejsca kontaktu głowy pieszego z nadwoziem.
  • Kompatybilności uszkodzeń pomiędzy uczestnikami kolizji – geometryczna analiza porównawcza.
  • Pośrednio -położenia pasażerów w chwili zderzenia poprzez porównanie odniesionych obrażeń do uszkodzeń pojazdu i śladów ujawnionych na elementach nadwozia.
  • Widoczności (bezpośrednia przez szyby lub pośrednia przez lusterka).

Sylwetki z katalogu AUTOVIEW mogą być bezpośrednio importowane do naszych programów V-SIM oraz PLAN i wykorzystywane tam jako ruchome sylwetki symulowanych pojazdów (V-SIM) lub jako statyczne sylwetki służące jedynie ilustracji. Sylwetki te mogą być również wykorzystane w naszym programie TITAN, jednak w takim przypadku należy skorzystać z zewnętrznego programu graficznego (np. CorelDRAW!® lub Micrografx Designer®).

Cechy sylwetek

Szkice sylwetek zapisane są w postaci wektorowej, co pozwala na dowolne skalowanie, obrót i ewentualne modyfikacje bez utraty jakości rysunku. Dokładność odwzorowania sylwetek w katalogu AUTOVIEW dobrana jest specjalnie pod kątem potrzeb rekonstrukcji wypadków drogowych. Rozmiar pojedynczych plików nie przekracza 50kB, tak więc odrysowywanie w programach graficznych jest bardzo szybkie nawet przy wielu sylwetkach na jednym rysunku.

Cechy charakterystyczne sylwetek z katalogu AUTOVIEW:
1. Położenie środka masy nieobciążonego pojazdu.
2. Oś symetrii dla łatwiejszego pozycjonowania sylwetki.
3. Koła rysowane pojedynczą linią, dzięki czemu pozostają zintegrowane pomimo rozgrupowania elementów sylwetki.
4. Precyzyjne wymiary pojazdu i kół.
5. Drzwi stanowią wydzielony blok, dzięki czemu mogą być łatwo obrócone do pozycji otwartej (częściowo lub całkowicie).
6. Dzięki specjalnemu układowi linii można wprowadzić realistyczne deformacje.

Dodatkowe elementy wprowadzone w nowych sylwetkach AUTOVIEW:
7. Pozycja koła kierownicy i poszczególnych siedzeń.
8. Najważniejsze dane obliczeniowe połączone z nazwą modelu.

Dane

Sylwetki dostępne w bibliotece zasadniczo zostały podzielone na dwie podgrupy w zależności od ich przeznaczenia (por. Struktura Bazy). Sylwetki wykorzystywane w analizie geometrycznej są zgrupowane w podkatalogu DXF CAD i zawierają wszystkie dostępne rzuty (z góry, z boku itd.). Standardowo są zorientowane równolegle do osi poziomej ekranu (oś X), przodem zwrócone w lewo oraz mają wrysowane pozycje poszczególnych kół. Sylwetki wykorzystywane w programach symulacyjnych są zgrupowane w podkatalogu DXF i zawierają wyłącznie rzut z góry. Standardowo zorientowane są równolegle do poziomej osi ekranu (kierunek osi X w programach do symulacji ruchu i zderzeń) i zwrócone w prawo – zgodnie z dodatnim zwrotem osi X. Dodatkowo nie posiadają wrysowanej pozycji kół, gdyż programy symulacyjne wyznaczają i wrysowują aktualna pozycję i orientację kół w każdym kroku symulacji. 

Katalog AUTOVIEW jest sukcesywnie uzupełniany o nowe sylwetki pojazdów pojawiających się w ruchu drogowym. Nowe wersje katalogu pojawiają się co roku, zazwyczaj na przełomie roku. Nowa wersja katalogu oferowana jest dla dotychczasowych użytkowników po promocyjnej cenie.

Przykładowe sylwetki z katalogu AUTOVIEW

Pełna lista dostępnych sylwetek w postaci dokumentu *.pdf .

CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.
0