CRIME SIM

Program  przeznaczony do tworzenia wirtualnych wariantów analizowanego zdarzenia. Umożliwia w łatwy i szybki sposób przygotowanie animacji oraz jej późniejszą obserwację z różnych punktów widzenia. Możliwość zarządzania animacją i jej nagrywania, generowanie raportów, rozbudowane biblioteki obiektów, współpraca z chmurą punktów i wiele innych przydatnych narzędzi. 

CRIME SIM

Program  przeznaczony do tworzenia wirtualnych wariantów analizowanego zdarzenia. Umożliwia w łatwy i szybki sposób przygotowanie animacji oraz jej późniejszą obserwację z różnych punktów widzenia. Możliwość zarządzania animacją i jej nagrywania, generowanie raportów, rozbudowane biblioteki obiektów, współpraca z chmurą punktów i wiele innych przydatnych narzędzi.

Scenariusz kryminalistyczny

Odtwarzanie scenariuszy kryminalistycznych polega na wprowadzeniu postaci i innych obiektów ruchomych do środowiska stworzonego wcześniej w programie CRIME PLAN.  Dzięki wprowadzeniu zdefiniowanych animacji program symuluje zachowania sylwetek i obiektów na zasadach kinematyki, a także umożliwia obserwację przebiegu zdarzeń z różnych punktów widzenia.

Animacja postaci

Uniwersalne postacie kobiety i mężczyzny. Są one podzielone na 55 segmentów zgodnie z anatomiczną ruchliwością ciała człowieka, dzięki czemu z łatwością można dowolnie modyfikować ich położenie. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania dla postaci wybranego wzrostu, koloru czy części garderoby.

Poza wbudowanym katalogiem gotowych animacji postaci program pozwala na zadanie własnej, nietypowej pozycji. Podział na 55 ruchomych elementów ciała umożliwia dowolną manipulację każdym z nich.

Rozbudowana gama animacji, które można zadać każdej postaci z osobna. Istnieje również opcja dodania czynności związanej z ruchem pojedynczego elementu ciała. Przejścia pomiędzy wybranymi zadaniami są płynne, a użytkownik może dowolnie manewrować czasem, w którym rozpocznie się wybrana animacja. Wśród dostępnych czynności znajdują się m. in.:

 • Chód
 • Siadanie\wstawanie z krzesła
 • Wchodzenie\schodzenie ze schodów
 • Czołganie się
 • Podanie komuś ręki
 • Położenie\wstawanie z łóżka

 

 • Rzucenie kamieniem
 • Odwrócenie głowy w bok
 • Uderzenie kogoś pałką
 • Uderzenie kogoś na odlew
 • Jedzenie łyżką zupy
 • Picie ze szklanki\butelki

 

 • Otwarcie\zamknięcie drzwi
 • Bieg
 • Podskok
 • Przykucnięcie
 • Obrót w miejscu
 • Przekręcenie klucza w drzwiach

 

 

Zadawanie toru ruchu po jakim mają poruszać się wprowadzone wcześniej postacie. Taka ścieżka generowana jest na podstawie krzywej wprowadzonej przez użytkownika, a tempo i sposób w jaki postać porusza się wynika bezpośrednio z wykonywanej przez nią czynności.

Obiekty animowane

Rozbudowana biblioteka obiektów występujących w bliskim otoczeniu człowieka. Elementy zgrupowane w kategoriach, wśród których można wyróżnić m. in. : zwierzęta, rośliny, przedmioty osobiste, pojazdy i wiele innych.

Narzędzia animacji

Program pozwala na tworzenie rozbudowanych animacji, ich edycję i zarządzanie. Każda postać biorąca udział w scenie może poruszać się wg zadanych parametrów po wybranym torze ruchu. Ponadto istnieje także możliwość nagrywania animacji oraz wydruku specjalnego raportu.

Zaawansowane opcje nagrywania filmów z przebiegu wykonywanych scenariuszy. Wśród nich sposób kompresji materiału filmowego, tempo nagrania, różne punkty widzenia itp. Dodatkowo możliwe jest generowanie zrzutów ekranu w dowolnym momencie zarówno z widoku 2D jak i jego wizualizacji 3D.

Specjalny moduł zarządzający umożliwiający przeprowadzenie wielu alternatywnych wersji scenariusza kryminalistycznego w tym samym wirtualnym środowisku.

Automatyczne generowanie raportu zawierającego założenia wprowadzonych scenariuszy z podziałem na poszczególne warianty z listą wprowadzonych postaci, przydzielonych im zadań i ich opcji. Tak stworzony raport może być wydrukowany lub zapisany w pliku tekstowym do dalszej edycji.

CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.
0