Projekty Unijne

CYBORG IDEA s.c realizuje dwa projekty dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013:

  • Działanie 6.1 - Paszport do eksportu.
  • Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B