Badania

Na potrzeby opracowywanych programów oraz publikacji z dziedziny wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych prowadzimy samodzielnie oraz przy współpracy z ośrodkami naukowymi badania z zakresu dynamiki ruchu pojazdów. Badania takie obejmują przeprowadzenie szeregu prób drogowych w warunkach poligonowych odpowiadających rzeczywistym sytuacjom drogowym. W czasie prób rejestrowane są przebiegi czasowe wybranych parametrów przy pomocy specjalizowanej aparatury pomiarowej. Oprócz rejestracji parametrów, w zależności od rodzaju prób, dokumentowany jest również przebieg i charakter śladów pozostawionych w czasie prób na elementach pojazdu i/lub nawierzchni po której ruch się odbywał. Badaniu mogą podlegać wybrane układy (podzespoły) pojazdu lub jego ruch jako całości. Analiza uzyskanych w ten sposób wyników badań pozwala nam, w pierwszej kolejności, opracować modele matematyczne opisujące działanie poszczególnych podzespołów pojazdów, dobrać parametry tych modeli oraz ostatecznie zweryfikować działanie programu w całości.

CYBID