Cennik usług badawczych

Koszt prowadzenia prób:

Czas trwania Cena usługi netto
1-2h 160 zł/h
3-4h 130 zł/h
5-8h 110 zł/h
Cały dzień (8 godzin) 1000 zł

Koszt opracowania wyników:

Opracowanie w zakresie podstawowym (graficzne przedstawienie zarejestrowanych parametrów ruchu oraz podstawowe analizy) wynosi 150 zł. W przypadku rozszerzenia zakresu wymaganego opracowania o zaawansowane analizy lub wykonanie symulacji ruchu koszt pozostaje do uzgodnienia.

Koszty dodatkowe:

W kosztach uwzględnić należy koszty dojazdu na miejsce wykonywania badań (stawka ryczałtowa przy kalkulacji kosztów dojazdu wynosi 0,84 zł/km).
W przypadku wynajęcia aparatury na ponad jeden dzień, w koszty dodatkowo wliczony jest nocleg pracownika obsługującego aparaturę.

« wstecz Dalej »