Oferta usług badawczych

Laboratorium oferuje usługi przeprowadzenia badań z zakresu dynamiki ruchu pojazdów. Za pomocą nowoczesnej aparatury badawczej wykonujemy pomiary charakterystycznych parametrów ruchu, na podstawie których określone mogą być zarówno specyficzne cechy badanych pojazdów, jak również ocenione zachowanie kierującego. Do najważniejszych z rejestrowanych wielkości należą: prędkość jazdy, przyspieszenia oraz prędkośći kątowe względem trzech prostopadłych osi układu współrzędnych związanego z nadwoziem pojazdu, oraz tor ruchu. Ponadto aparatura umożliwia sczytywanie szeregu parametrów z magistrali CAN samochodu.
Odbiorcami usług badawczych są przede wszystkim:

  • organy procesowe – Prokuratury, Sądy, Policja
  • biegli sądowi z zakresu ruchu drogowego
  • rzeczoznawcy techniki samochodowej
  • ośrodki naukowo - badawcze, uczelnie wyższe
  • kierowcy doskonalący technikę jazdy

Badane mogą być wszelkiego rodzaju samochody osobowe, ciężarowe, motocykle, skutery, quady, rowerzyści itp. Istnieje również możliwość rejestracji parametrów ruchu pieszych.

W ramach świadczonych usług proponujemy zarówno wykonanie prób badawczych, jak i usługi opracowania wyników oraz wykonania symualcji ruchu dla badanych pojazdów. Badania prowadzone mogą być w Krakowie lub w dowolnej, uzgodnionej lokalizacji.

Niniejsze Laboratorium Badawcze zostało utworzone w ramach projektu „Poprawa konkurencyjności firmy CYBORG IDEA przez utworzenie nowoczesnego laboratorium badawczego”. Projekt został zrealizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, II Oś Priorytetowa Gospodarka Regionalnej Szansy, działanie 2.2; Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R.

Dalej »
CYBID CYBID