Referencje

 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS)
 • Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
 • Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Publikacje

 • Krzysztof Wach, Stanisław Wolak

  „Badanie dynamiki ruchu rowerzysty z wykorzystaniem aparatury VBOX”

  Paragraf na drodze, numer 3/2013, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2013

  Słowa kluczowe: Badania dynamiki ruchu, program V-SIM, aparatura pomiarowa VBOX.


  Streszczenie »

  W artykule opisano i scharakteryzowano wybrane parametry ruchu rowerzysty, zarejestrowane za pomocą aparatury badawczej VBOX podczas pokazowych prób drogowych, przeprowadzonych przez firmę Cyborg Idea w trakcie Seminarium, które odbyło się w Szczyrku, w październiku 2012 r.

 • Piotr Świder, Krzysztof Wach

  „Porównanie charakterystyk momentu hamującego silnika, określonych na podstawie badań drogowych,
  z zależnością empiryczną podaną w literaturze. Część 2”

  Paragraf na drodze, numer 11/2012, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2012

  Słowa kluczowe: Badania drogowe samochodu, moment hamujący silnika, aparatura VBOX.


  Streszczenie »

  W artykule porównano charakterystyki momentu hamującego silnika uzyskiwane na poszczególnych biegach przez różnego typu samochody osobowe, wyposażone w silniki zarówno o zapłonie iskrowym, jak i samoczynnym, z podaną w literaturze zależnością empiryczną. Podane zostały wartości liczbowe współczynników równań aproksymujących uzyskane charakterystyki. Parametry ruchu badanych samochodów rejestrowano za pomocą aparatury VBOX opartej o zintegrowany system nawigacji satelitarnej GNSS. Aparatura ta znajduje się na wyposażeniu Mobilnego Laboratorium Badawczego firmy Cyborg Idea s.c. z Krakowa.

 • Piotr Świder, Krzysztof Wach

  „Charakterystyki momentu obrotowego silnika podczas intensywnego rozpędzania samochodu przez biegi. Część 2”

  Paragraf na drodze, numer 9/2012, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2012

  Słowa kluczowe: Badania drogowe samochodu, dynamiczny pomiar charakterystyki silnika, aparatura VBOX.


  Streszczenie »

  Praca stanowi kontynuację pilotażowych badań, mających na celu wyznaczenie dynamicznych charakterystyk momentu napędowego silnika, których wyniki zostały opublikowane w numerze 5/2012 Paragrafu na Drodze. W niniejszym opracowaniu autorzy przedstawiają wyniki kolejnych badań drogowych, do których wykorzystano cztery różne samochody osobowe, zarówno z silnikami o zapłonie samoczynnym, jak i iskrowym. Podobnie jak we wspomnianych badaniach pilotażowych, parametry ruchu tych pojazdów rejestrowano za pomocą aparatury pomiarowej VBOX angielskiej firmy Racelogic. Wyniki są przedstawione w postaci wykresów obrazujących dynamiczne charakterystyki momentu napędowego silnika przy intensywnym rozpędzaniu badanych samochodów przez biegi.

 • Stanisław Wolak, Stanisław Walczak

  „Skuter, motorower czy motocykl? Badania dynamiki podłużnej skutera Gilera Runner”

  Paragraf na drodze, numer 7/2012, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2012

  Słowa kluczowe: Skuter, motorower, motocykl, zmiana parametrów konstrukcyjnych, badanie dynamiki podłużnej.


  Streszczenie »

  W pracy przedstawiono ocenę stanu prawnego traktowanych jako motorowery skuterów, których parametry techniczne zostały zmienione w celu podniesienia maksymalnej mocy oraz zwiększenia maksymalnej prędkości. Podano typowe modyfikacje konstrukcyjne, stosowane dla podniesienia parametrów dynamicznych skutera. Za pomocą rejestratora VBOX przeprowadzono drogowe badania rozpędzania i ekstremalnego hamowania skutera Gilera Runner o pojemności 70 cm3, podczas których rejestrowano, w funkcji czasu, przebiegi składowych prędkości liniowej i kątowej oraz składowe przyspieszenia. Wyznaczono maksymalną prędkość oraz oszacowano maksymalną moc efektywną silnika tego skutera. Na podstawie zarejestrowanych czasowych przebiegów opóźnienia podczas ekstremalnego hamowania wyznaczano m.in. średnie pełne opóźnienie hamowania wg ISO (MFDD). Zwrócono także uwagę na charakter i przebieg śladu hamowania/blokowania koła w czasie ekstremalnego hamowania.

 • Piotr Świder, Krzysztof Wach, Stanisław Wolak

  „Porównanie charakterystyk momentu hamującego silnika, określonych na podstawie badań drogowych,
  z zależnością empiryczną podawaną w literaturze”

  Paragraf na drodze, numer 6/2012, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2012

  Słowa kluczowe: Badania drogowe samochodu, moment hamujący silnika, aparatura VBOX.


  Streszczenie »

  W pracy porównano charakterystyki momentu hamującego silnika z zapłonem samoczynnym samochodu osobowego na poszczególnych biegach, uzyskane na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez autorów w trakcie badań drogowych, z zależnością empiryczną, podawaną w literaturze. Do rejestracji parametrów ruchu samochodu wykorzystano aparaturę VBOX, opartą o odbiornik nawigacji satelitarnej nowej generacji, w którą wyposażone jest Mobilne Laboratorium Badawcze firmy Cyborg Idea s.c. z Krakowa. Przedstawiono uzyskane charakterystyki momentu hamującego przy hamowaniu samochodu osobowego silnikiem na poszczególnych biegach oraz wartości liczbowe współczynników równań aproksymujących te charakterystyki.

 • Piotr Świder, Krzysztof Wach, Stanisław Wolak

  „Charakterystyki momentu obrotowego silnika podczas intensywnego rozpędzania samochodu przez biegi. Część 1”

  Paragraf na drodze, numer 5/2012, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2012

  Słowa kluczowe: Badania drogowe samochodu, dynamiczny pomiar charakterystyki silnika, aparatura VBOX.


  Streszczenie »

  Artykuł zawiera analizę wpływu intensywności rozpędzania samochodu na charakterystykę momentu napędowego silnika. Przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych przez autorów drogowych prób rozpędzania samochodu na poszczególnych biegach, które porównano z wynikami uzyskanymi podczas badań samochodu na hamowni podwoziowej. Podczas badań drogowych do rejestracji parametrów ruchu pojazdu wykorzystana została nowoczesna aparatura pomiarowa VBOX angielskiej firmy Racelogic, oparta na odbiorniku nawigacji satelitarnej nowej generacji. Przedstawione wyniki powinny wskazać biegłym na konieczność zachowania ostrożności przy ewentualnym obliczaniu wartości możliwych do uzyskania przyspieszeń samochodu na niskich biegach (pierwszym, drugim), przy korzystaniu z publikowanych w Internecie zewnętrznych charakterystyk silników.

 • Dariusz Bułka, Robert Janczur, Krzysztof Wach

  „Nowoczesna aparatura pomiarowa do badań podłużnej i poprzecznej dynamiki pojazdów."

  Paragraf na drodze, numer 11/2011, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2011.

  Słowa kluczowe:VBOX, badania dynamiki pojazdów samochodowych.


  Streszczenie »

  W artykule omówiona została nowoczesna aparatura badawcza VBOX angielskiej firmy Racelogic, oparta na wysokiej jakości odbiorniku nawigacji satelitarnej. Pozwala ona na szybszy, mniej pracochłonny i znacznie tańszy niż dotychczas stosowany, pomiar dynamiki podłużnej i poprzecznej pojazdów. Aparatura ta znajduje się na wyposażeniu laboratorium badawczego firmy Cyborg Idea s.c. z Krakowa. W artykule przedstawiono wnioski z badań weryfikacyjnych nowej aparatury, przeprowadzonych na Politechnice Krakowskiej, wraz z wykresami obrazującymi korelację wyników uzyskiwanych przy użyciu aparatury VBOX i tradycyjnej aparatury pomiarowej.

 • Robert Janczur, Krzysztof Wach

  "Nowoczesna aparatura pomiarowa do badań dynamiki podłużnej i poprzecznej pojazdów samochodowych"

  Biuletyn "Rzeczoznawca Samochodowy" nr 178 (4/2011), s. 41-54, ISSN 2081-5123
 • Krzysztof Wach

  „Zastosowanie nawigacji satelitarnej w badaniach dynamiki pojazdów samochodowych."

  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Transport 2011 z. 73

  Słowa kluczowe:Badania dynamiki pojazdów samochdowych, aparatura VBOX


  Streszczenie »

  Dotychczas w badaniach dynamiki pojazdów samochodowych wykorzystywane były złożone tory pomiarowe, w skład których wchodziły różnego rodzaju urządzenia i czujniki. Rozwój systemów nawigacji satelitarnej umożliwia zastosowanie w badaniach pojazdów nowego typu aparatury. W niniejszym artykule pokrótce scharakteryzowano tradycyjny tor pomiarowy oraz omówiono nowoczesną aparaturę badawczą VBOX opartą na nowej generacji odbiorniku nawigacji satelitarnej. Porównane zostały przebiegi charakterystycznych parametrów ruchu pojazdu uzyskane za pomocą przedmiotowej aparatury i tradycyjnego toru pomiarowego.


« wstecz