Wielkości odczytywane z CAN

Aparatura VBOX umożliwia odczyt szeregu parametrów bezpośrednio z magistarli CAN pojazdu. Dzięki czemu nie możliwa jest rezygnacja z szeregu kłopotliwych w montażu i kalibracji oraz kosztownych, czujników zewnętrznych. Do najważneijszych parametrów, jakie możliwe są do odczytania z szyny CAN samochodu, należą między innymi:

  • Prędkość obrotowa silnika
  • Położenie pedału przyspieszenia/ stopień otwarcia przepustnicy
  • Prędkości obrotowe poszczególnych kół
  • Kąt obrotu koła kierownicy