Wielkości mierzone

Do podstawowych wielkści, jakie możliwe sa do zmierzenia za pomocą aparatury badawczej VBOX należą:

  • prędkość jazdy
  • przyspieszenia oraz prędkości kątowe względem trzech wzajemnie prostopadłych osi układu współrzędnych
  • położenie (tor ruchu)
  • wysokość
  • kierunek
  • dystans
  • prędkość pionowa

Na podstawie zmierzonych wielkości istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowych parametrów, takich jak:

  • kąt znoszenia pojazdu
  • kąty obrotu nadwozia względem osi poprzecznej, podłużnej i pionowej pojazdu (kąty pochylenia, nachylenia i odchylenia)
  • odchylenie toru ruchu pojazdu od toru prostoliniowego