• CYBID V-SIM 3.0

  Program V-SIM wykonuje dynamiczną symulację 3D ruchu oraz zderzeń pojazdów samochodowych w niejednorodnym środowisku.
  więcej ›

 • CYBID BADANIA

  Oferujemy usługi badawcze z zakresu dynamiki ruchu pojazdów oraz prowadzimy działalność na potrzeby rozwoju własnych programów...
  więcej ›

 • CYBID PLAN

  Program PLAN przeznaczony jest do sporządzania planów sytuacyjnych
  z miejsca zdarzenia wypadku drogowego. Program może służyć zarówno
  do gromadzenia informacji ...
  więcej ›

 • CYBID TITAN

  Program TITAN przeznaczony jest do czasowo-przestrzennej analizy wzajemnie poruszających się obiektów. Analiza taka zwana jest także analizą czasowo-ruchową.
  więcej ›

 • CYBID SLIBAR+

  Program SLIBAR+ przeznaczony jest do analizy zdarzeń drogowych za pomocą kompleksowej metody prof. Alfreda Slibara. Program pozwala oszacować
  prędkość pojazdu i miejsce ...
  więcej ›

 • CYBID PHOTORECT

  Program PHOTORECT, przeznaczony do fotogrametrycznego przekształcenia zdjęć z miejsca zdarzenia drogowego w celu usunięcia efektu perspektywy (ortorektyfikacyja).
  więcej ›

 • CYBID eSURV

  System pomiarowy 3D dla potrzeb dokumentacji, wizualizacji 3D oraz kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń.
  więcej ›

 

Aktualności

 • Zapytanie ofertowe nr 1/07/2016
  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi badawczej w zakresie opracowania algorytmów związanych z obróbką chmur punktów  zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3. BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.0112-031/16.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 31.07.2016 roku do godz. 16:00 na adres siedziby spółki: CYBID sp. z o.o. sp.k, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c lok. L2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Renata Bułka. rbulka@cyborgidea.com.pl, tel. (12) 665 40 10.W załączeniu:1. Zapytanie ofertowe.2. Wzór oferty z załącznikami.
 • INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, iż w prowadzonych postępowaniach ofertowych do składania aplikacji na stanowiska ekspertów do zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt z zakresu opracowania wielobryłowego modelu człowieka na potrzeby rekonstrukcji wypadków drogowych. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2016) dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert na stanowiska: Ekspert z zakresu komputerowego modelowania układów biomechanicznych – dr hab. inż. Cezary Eugeniusz Rzymkowski, Ekspert z zakresu medycyny sądowej – dr hab. n. med. Grzegorz Teresiński, Ekspert z zakresu teorii ruchu pojazdów i teorii zderzeń –  dr inż. Piotr Świder, Ekspert z zakresu badań eksperymentalnych dynamiki podłużnej i poprzecznej – dr inż. Robert Janczur, Ekspert z zakresu metod obliczeniowych – dr inż. Wojciech Wach.
 • INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie badań obciążeń dynamicznych i przemieszczeń pasażerów pojazdu podczas zderzenia, w związku realizacją przedmiotu zamówienia planowaną w ramach projektu opracowanie wielobryłowego modelu człowieka na potrzeby rekonstrukcji wypadków drogowych. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2016) dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie.
 • Zapytanie ofertowe nr 01/06/2016
  Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badań obciążeń dynamicznych i przemieszczeń pasażerów pojazdu podczas zderzenia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest w ramach projektu opracowanie wielobryłowego modelu człowieka na potrzeby rekonstrukcji wypadków drogowych. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2016).Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 28.06.2016 roku do godz. 16:00 na adres siedziby spółki: CYBID sp. z o.o. sp.k, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c lok. L2.Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.W załączeniu:  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
 • Zaproszenie do aplikowania na stanowisko eksperta
  20/06/2016 Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku eksperta i członka zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt z zakresu opracowania wielobryłowego modelu człowieka na potrzeby rekonstrukcji wypadków drogowych. Projekt ubiegać się będzie o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez NCBiR)). Wymagania stawiane kandydatom, warunki pracy i zatrudnia oraz udziału w konkursie na stanowiska w zamieszczonych poniżej zaproszeniach:  1.„Ekspert z zakresu komputerowego modelowania układów biomechanicznych” zaproszenie 2.„Ekspert z zakresu zagadnień medycyny sądowej” zaproszenie 3.„Ekspert z zakresu badań eksperymentalnych dynamiki podłużnej i poprzecznej”  zaproszenie 4. „Ekspert z zakresu metod obliczeniowych” zaproszenie 5. „Ekspert z zakresu teorii ruchu pojazdów i teorii zderzeń” zaproszenie
1       

      

Dokumentowanie i analiza zdarzeń

Tworzymy specjalistyczne, inżynierskie systemy do dokumentowania, analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych i kryminalnych. Z naszych narzędzi korzystają: biegli sądowi, Policja, firmy ubezpieczeniowe oraz inne podmioty zajmujące się analizą zdarzeń drogowych i kryminalnych. Oferujemy pakiet kompatybilnych
programów do sporządzania dokumentacji oraz ekspertyz: PLAN szkice sytuacyjne, V-SIM symulacja ruchu i zderzeń pojazdów, TITAN analiza czasowo-przestrzenna , SLIBAR+ analiza potrącenia pieszego i zdarzeń z jednośladami, PHOTORECT fotogrametryczne przekształcenia zdjęć, AUTOVIEW biblioteka sylwetek pojazdów, GRAPHOLOG analiza cech pisma ręcznego oraz eSURV system mapowania 3D miejsc zdarzeń więcej...

Projekty badawcze i rozwojowe

Stawiamy na rozwój, innowacyjność i nowoczesne technologie. Realizujemy liczne projekty rozwojowe i badawcze finansowane ze środków własnych, budżetowych oraz programów UE. Współpracujemy ściśle z wyższymi uczelniami, instytutami badawczymi i indywidualnymi ekspertami.
Bardzo dobra znajomość zagadnień inżynierskich i technicznych oraz znajomość problematyki transferu i komercjalizacji technologii pozwala nam na praktyczne podejście do badanych zagadnień i tworzenie polskich, innowacyjnych i dobrze dopasowanych do potrzeb użytkowników rozwiązań.więcej...

Automatyczna identyfikacja

Oferujemy programy: LABEL projektowanie i wydruk etykiet oraz CARD projektowanie, personalizacja i wydruk kart plastikowych obsługujące popularne symboliki kodów kreskowych, kody 2D, współpracujące z bazami danych w dowolnym formacie i popularnymi drukarkami etykiet , kart plastikowych i drukarkami biurowymi itd. Umożliwiają
przygotowanie dowolnych etykiet (w tym etykiety logistycznej) lub kart oraz wszelkich, powtarzalnych druków, (recept, blankietów przelewu), kodowanie pasków magnetycznych i kart stykowych, bezprzewodowych itd. Świadczymy również usługi projektowania i realizacji dedykowanych systemów automatycznej identyfikacji spełniających indywidualne potrzeby Zamawiającego. więcej...

 
CYBID

  CYBID
 
CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (wcześniej CYBORG IDEA s.c.)
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c lok. L2, 31-234 Kraków
NIP 678-24-04-989 REGON 351339376
tel: +48 12 665 40 10, fax: +48 12 665 40 11
biuro@cyborgidea.com.pl